English version
MALMDATABASEN
Registrering 5052 - 001 Madsøy II
(Objekt Id: 119)
(Sist oppdatert: 18.12.1998)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Leka (5052)
Kart 1:50000: Leka (1725-3) Kart 1:250000: Vega
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 627050 m. Nord: 7218032 m.
Lengdegrad: 11.7010780 Breddegrad: 65.0615660
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1985 - 1989 Prøvetaking Selskap/Institusjon:BVLI/NTNF
1996 - 1996 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU/Malmreg.

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Skjærsone-mineralisering Form: Linse
Hovedtekstur: Årenettverk Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 30 / 70 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Lekaofiolittkomplekset
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Epidot Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Hornblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Ilmenitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Malakitt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Gabbro Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart Diabase Intrusiv
Opprinnelig bergart :doleritt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :27 / 80 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Skjærplan Strøk/Fall :30 / 70 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Denne mineraliseringen ligger NØ for Madsøy I, i en middelskornet gabbro assosiert med diabasganger. Den er ut fra feltobservasjoner tolket til å ligge på omlag samme pseudostratigrafiske nivå som Madsøy III. Mineraliseringen ligger 110 m SV for Madsøy III (noe lenger vest enn Rundhovde angir (anm. R. Wilberg, 1996)), og er på begynnelsen av 1900-tallet undersøkt med en 3 x 1.5 m2 grunn, nå vannfylt røsk (2 m3 tipp). 15 m mot VSV er det et lite skjerp i sannsynligvis samme mineralisering. Rundt skjerpet er det blottet flere rustsoner som er 10 - 25 cm brede og i utstrekning kan de på det meste følges 2 - 3 m. Disse rustpregede mineraliseringssonene er orientert sub-parallelt med hovedfoliasjonen i området (D2), som stryker 27°/80°. Mineraliseringen har et epigenetisk preg, med impregnering og åremineralisering som kutter foliasjonen. Den er dominert av kobberkis, sammen med svovelkis og/eller magnetkis og noe sinkblende. Vertsbergarten er preget av kloritt, hornblende, zoisitt, plagioklas og kvarts. Det er flere generasjoner av hornblende, den eldste definerer en foliasjon som er kuttet av mineraliseringen, mens den senere fasen av hornblende er uorientert. Wilberg -96

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Rundhovde, Egil , 1992
Epigenisk mineraliseringsutvikling i Leka ofiolittkompleks.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0121.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg/...Lager: Løkken
Kommentar: Fine grained amphibolite with chalcopyrite-pyrrhotite dissemination
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0121.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg/...Lager: Løkken
Kommentar: Fine grained amphibolite with chalcopyrite-pyrrhotite dissemination
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5052 - 001 Madsøy II

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NT0121.01 Fastfjell 23703 148 7 31 43 12.1 182.0
NT0121.02 Fastfjell 24587 167 -3 26 32 12.7 209.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NT0121.01 3.0 2.0 2.0 -2 1.0 9 1.00 -2 13
NT0121.02 -1.0 -1.0 -1.0 -2 1.5 15 -1.00 -2 -2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NT0121.01 2.81 35 440 474 6.85 -2.00 -5.00 -2 15.0
NT0121.02 3.48 34 258 376 6.67 -2.00 -5.00 -2 18.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NT0121.01 -1.00 -3
NT0121.02 -1.00 -3


Faktaarket ble generert 24.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse