English version
MALMDATABASEN
Registrering 5006 - 001 Sandnesodden
(Objekt Id: 12)
(Sist oppdatert: 15.05.2006)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Verran (1622-1) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 605269 m. Nord: 7097892 m.
Lengdegrad: 11.1519060 Breddegrad: 63.9919380
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1990 - 1990 Befaring Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Genese: Hydrotermal gang Form: Plate
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 145 / 85 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Hematitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TG90084 Fastfjell
Antall registrerte elementanalyser = 1
TG90085 Fastfjell
Antall registrerte elementanalyser = 1
TG90086 Fastfjell
Antall registrerte elementanalyser = 1
TG90087 Fastfjell
Antall registrerte elementanalyser = 1
TG90088 Fastfjell
Antall registrerte elementanalyser = 1
TG90089 Fastfjell
Antall registrerte elementanalyser = 1
TG90090 Fastfjell
Antall registrerte elementanalyser = 1
TG90091 Fastfjell
Antall registrerte elementanalyser = 1
TG90092 Fastfjell
Antall registrerte elementanalyser = 1
TG90093 Fastfjell
Antall registrerte elementanalyser = 1
TG90094 Fastfjell
Antall registrerte elementanalyser = 1
TG90095 Fastfjell
Antall registrerte elementanalyser = 1
TG90096 Fastfjell
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5006 - 001 Sandnesodden

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
TG90084 Fastfjell 29 11 26 266 22 1.1 85.0
TG90085 Fastfjell 29 13 17 134 18 .4 17.0
TG90086 Fastfjell 19 9 17 261 25 1.1 103.0
TG90087 Fastfjell 28 7 15 324 51 .5 88.0
TG90088 Fastfjell 633 1 10 23 9 1.6 144.0
TG90089 Fastfjell 54503 23 97 8 9 10.9 29290.0
TG90090 Fastfjell 1453 1 8 45 56 .4 184.0
TG90091 Fastfjell 65 7 51 107 91 2.9 116.0
TG90092 Fastfjell 58 4 8 110 23 .4 29.0
TG90093 Fastfjell 17 1 14 52 20 2.5 44.0
TG90094 Fastfjell 14 20 12 5 4 .1 4.0
TG90095 Fastfjell 7 3 4 2 2 .2 10.0
TG90096 Fastfjell 9 37 9 7 12 .1 1.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
TG90084 1.0 2.0 2.0 17 .2 9 1.00 2 8
TG90085 1.0 2.0 3.0 7 .2 24 1.00 2 2
TG90086 1.0 2.0 2.0 14 .5 12 1.00 2 11
TG90087 1.0 3.0 2.0 25 .3 9 1.00 2 17
TG90088 1.0 2.0 2.0 6 .2 3 1.00 2 21
TG90089 1.0 2.0 2.0 8 4.0 3 1.00 2 5
TG90090 1.0 2.0 2.0 6 .2 3 1.00 2 13
TG90091 1.0 4.0 3.0 8 .2 7 1.00 2 30
TG90092 1.0 2.0 2.0 7 .2 2 2.00 2 51
TG90093 1.0 2.0 2.0 14 .2 6 8.00 2 2116
TG90094 1.0 2.0 2.0 23 .5 21 1.00 2 2
TG90095 1.0 2.0 2.0 30 .4 10 1.00 2 29
TG90096 1.0 2.0 2.0 27 .4 37 1.00 2 2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
TG90084 6.86 2 5 231 6.94 2.00 5.00 1 40.0
TG90085 2.90 4 2 132 5.46 8.00 5.00 1 26.0
TG90086 10.37 2 3 285 10.07 3.00 5.00 1 69.0
TG90087 28.90 1 2 240 15.86 3.00 5.00 1 50.0
TG90088 33.95 1 2 19 17.60 2.00 5.00 4 8.0
TG90089 6.19 11 3 121 10.76 1.00 5.00 6 5.0
TG90090 5.87 1 4 31 5.89 2.00 5.00 1 4.0
TG90091 34.75 1 10 55 16.44 2.00 5.00 1 5.0
TG90092 12.34 1 3 138 13.25 1.00 5.00 1 15.0
TG90093 34.31 1 20 31 18.03 2.00 5.00 1 3.0
TG90094 .34 9 4 180 1.21 85.00 5.00 2 27.0
TG90095 .39 1 2 235 .61 10.00 5.00 2 66.0
TG90096 .14 23 15 295 1.85 8.00 5.00 2 22.0
------------------
Prøvenr. La* B*
TG90084 3.00 2
TG90085 19.00 2
TG90086 4.00 2
TG90087 2.00 2
TG90088 9.00 2
TG90089 2.00 2
TG90090 2.00 6
TG90091 2.00 2
TG90092 2.00 2
TG90093 2.00 2
TG90094 48.00 2
TG90095 9.00 2
TG90096 17.00 2


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse