English version
MALMDATABASEN
Registrering 5052 - 004 Øvre Briktdal
(Objekt Id: 122)
(Sist oppdatert: 15.05.2006)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Leka (5052)
Kart 1:50000: Leka (1725-3) Kart 1:250000: Vega
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 633100 m. Nord: 7219022 m.
Lengdegrad: 11.8304560 Breddegrad: 65.0680630
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Mo Au
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1988 - 1988 Prøvetaking Selskap/Institusjon:BVLI/NTNF
1996 - 1996 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU/Malmreg.

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Skjærsone-mineralisering Form:
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Lekaofiolittkomplekset
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Karbonat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Feltspat Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Molybdenglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Malakitt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Gabbro Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
De tektonske sonene som avgrenser overgangssonen i ofiolittkomplekset (overgangssonen er definert til områder der det er utholdende kumulatlag av vekselvis ultramafisk og gabbroisk sammensetning) i fjellsiden over Vassdalen-mineraliseringen, kan følges over langs vestsiden av Hårfjellet mot Briktdalen (Rundhovde 1992). Øverst i Briktdalen, der disse tektonske sonene omslutter flere større ultramafiske linser, er det observert en mindre mineralisering. Den ligger 5 m sør for en liten bekk, i en skrent med malakittutfelling (265 m.o.h.). I saussurittisert gabbro er det en relativt flattliggende skjærsone av opptil noen få dm mektighet med sulfid-impregnasjon. Skjærsonen er karbonatrik og fører endel kvarts og feltspat, samt finkornet impregnasjon av kobberkis (prøve 01). Det finnes stedvis kobberkis-ansamlinger på noen få cm2 i den lyse omvandlingssonen. Det opptrer stedvis endel molybdenglans sammen med kobberkisen (prøve 02).

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Rundhovde, Egil , 1992
Epigenisk mineraliseringsutvikling i Leka ofiolittkompleks.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0124.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg/...Lager: Løkken
Kommentar: Shear zone in gabbro with chalcopyrite dissemination.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0124.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg/...Lager: Løkken
Kommentar: Shear zone in gabbro with chalcopyrite-molybdenite dissemination.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5052 - 004 Øvre Briktdal

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NT0124.01 Fastfjell 35227 214 3 196 90 12.9 1109.0
NT0124.02 Fastfjell 35050 207 6 129 82 13.0 955.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NT0124.01 1.0 11.0 3.0 313 2.7 1 179.00 3 -2
NT0124.02 -1.0 8.0 -1.0 237 2.3 -1 255.00 3 -2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NT0124.01 3.31 32 153 247 8.84 -2.00 -5.00 -2 14.0
NT0124.02 3.45 14 90 160 8.24 -2.00 -5.00 -2 17.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NT0124.01 -1.00 -3
NT0124.02 -1.00 -3


Faktaarket ble generert 24.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse