English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1520 - 305 Sæbø
(Objekt Id: 12353)
(Sist oppdatert: 11.10.2010)

Lokalisering
Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Ørsta (1520)
Kart 1:50000: Hjørundfjord (1219-3) Kart 1:250000: Ålesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 370072 m. Nord: 6898796 m.
Lengdegrad: 6.5026970 Breddegrad: 62.1984750
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Olivin Ressursundertype: Olivin

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Denne forekomsten ligger i en høyde av 120 m.o.h. ved Hjørundfjorden ca. 1 km sør for Hustadneset i Sæbø (Ørsta) innenfor kartblad 1219-3. Forekomsten ligger noe bratt til mellom to bekkedaler. Linsen har en utbredelse på ca. 150x400 meter og har en stor grad av overdekning (ca. 70%). Mesteparten av blotningene ligger langs bekkedalene, der prøvetakingen også utført. Forekomsten er en fortsettelse av Leknesnakken dunittforekomst på østsiden av Hjørundfjorden.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NGUgmh96031 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96032 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96033 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96034 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUgmh96035 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse