English version
MALMDATABASEN
Registrering 4647 - 002 Fureviknipa
(Objekt Id: 12379)
(Sist oppdatert: 09.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Sunnfjord (4647)
Kart 1:50000: Dale (1117-1) Kart 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 326800 m. Nord: 6818899 m.
Lengdegrad: 5.7491200 Breddegrad: 61.4649880
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Titan
Element(er): Ti Rutile
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 20.03.2017)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Prøvetaking

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Metamorfogen Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Amfibolisering
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Ti-forekomst type(r)
Hovedtype: Magmatisk Ilm/Mt-forhold:
Subtype: Rutil i eklogitt %TiO(Malm):
Titan provins: Sunnfjord %P2O5(Malm):
Vertsbergart: Eklogitt %MgO(Ilm):
Hoved Ti mineral: Rutil %V2O3(Mt):
ppm U (Rutil):
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Vestre gneisregionen
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Granat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Pyroksen Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Rutil Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Ilmenitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Eklogitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro
Metamorf fase :Eklogitt
Sidebergart Gneis

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Korneliussen, Are; Foslie, Gleny , 1985
Rutile-bearing eclogites in the Sunnfjord region of Western Norway.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU Bulletin; No.402;65-71 sider
Abstrakt:
Rutile-bearing eclogites from the basal gneiss-complex of the Sunnfjord region in Sogn og Fjordane Fylke are potential titanium reserves, and have been the subject of prospecting activities during the last decade. The eclogites occure as lenses and pods in Precambrian gneisses and are believed to have been formed by the recrysrallization of basic igneous rocks during high-pressure Caledonian metamorphism. They are composed principally of garnet, omphacitic clinopyroxene and barroisitic amphibole. Rutile con- centrations are generally in the range 1 to 4 wt.%, although higher concen- trations occur locally. About 90% of the titanium in the eclogites is contained in rutile. Some large eclogite bodies are each estimated to contain at least 100 Mt. containing approximately 3% rutile, which is presently uneconomic.

Korneliussen, A.; Furuhaug, L. , 1991
Fureviknipa og Engebøfjellet rutilforekomster ved Førdefjorden, Sogn og Fjordane.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.91.171;17 sider
Abstrakt:
I Førdefjordområdet opptrer en rekke forekomster av relativt rutilrike eklogittbergarter. I 1990 ble det utført ny prøvetaking av to av disse forekomstenee, Furuviknipa i Førde kommune og Engebøfjellet i Naustdal kommune. Begge forekomstene inneholder relativt store partier med i størrelsesorden 3 % rutil. Med utgangspunkt i at det kreves en rutilgehalt på omtrent 5 % over en forekomststørrelse på 10-15 mill. tonn for å kunne gi grunnlag for økonomisk utnyttelse, vurderes disse forekomster å ikke være drivbare på rutil.

Foslie, Gleny , 1980
En anvendt mineralogisk undersøkelse av rutilførende eklogitt ved Fureviknipa ved Førde i Sunnfjord.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse