English version
MALMDATABASEN
Registrering 1577 - 003 Vassbotn
(Objekt Id: 12383)
(Sist oppdatert: 09.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Volda (1577)
Kart 1:50000: Volda (1119-2) Kart 1:250000: Ålesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 351800 m. Nord: 6891999 m.
Lengdegrad: 6.1576850 Breddegrad: 62.1307810
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Titan
Element(er): Ti Rutile
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1992 - 1994 Prøvetaking Selskap/Institusjon:Stokke Industri
The deposit was investigated for garnet by the company Stokke Industri during 1992-1995. Rutile was considered as a possible by-product.

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Metamorfogen Form: Linse
Hovedtekstur: Massiv Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling: Amfibolisering
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Ti-forekomst type(r)
Hovedtype: Metamorfisk Ilm/Mt-forhold:
Subtype: Rutil i eklogitt %TiO(Malm):
Titan provins: Møre %P2O5(Malm):
Vertsbergart: Eklogitt %MgO(Ilm):
Hoved Ti mineral: Rutil %V2O3(Mt):
ppm U (Rutil):
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Vestre gneisregionen
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Granat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Pyroksen Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Rutil Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Ilmenitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Eklogitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro
Metamorf fase :Eklogitt
Sidebergart Gneis
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger i en fjellside ved Vassborn 3-4 km øst for Volda sentrum. Den er en usedvanlig grovkornet og granatrik eklogitt som er blottet langs en skogsbilvei som slynger seg oppover fjellsiden. Utenfor denne veien er forekomsten stort sett overdekket av løsmasser. Utstrekningen er ikke nærmere undersøkt. Titaninnholdet er i størrelsesorden 3-4% TiO2 hvorav ca. 50% består av rutil og 50% som ilmenitt. Forekomsten er uten økonomisk interesse som titanforekomst betraktet, men kan ha interesse som granatforekomst. Granatmulighetene ble på 1990-tallet undersøkt av selskapene Stokke Industri og Novemko, men uten at dette har resultert i drift.


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse