English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1840 - 608 Litlevatnet
(Objekt Id: 12410)
(Sist oppdatert: 07.03.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Rognan (2129-3) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 513510 m. Nord: 7437088 m.
Lengdegrad: 15.3105180 Breddegrad: 67.0509000
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Marmor og kalkstein Ressursundertype: Marmor
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 31.mar.2001 av Idunn Kjølle)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Klassifikasjon: blokker Farge: Rosa
Fargespill: Homogenitet: Dårlig
Litologi: Kalkspatmarmor Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)

Mineralogi:
Kalkspat Hovedmineral (>10%)

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1994 - 1994 Befaring Selskap/Institusjon:NGU

Forekomstbergart
Litologi: Kalkspatmarmor Forvitringsfarge: Gul-brun farget
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Fauskedekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Rognanformasjonen

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Marmoren ved Litlevatnet er en del av den tykke enheten med marmorer på vestsiden av Saltdalen. Sonen med marmor, som er 10 – 15 m mektig, står steilt og strøket er omtrent N-S. Marmoren er markert båndet og dels forskifret, med markerte glimmerrike bånd. Det vil ikke være mulig å ta ut store blokker av marmoren, som er middelskornet. Marmoren er flerfarget. Fargene går fra rosa-rød til gul-brun med mørkere silikatrike bånd. Den ligner litt på marmoren på Brenne, men har gjerne litt lysere rosa farger i båndingen. Den har litt mørkere og fyldigere farger enn marmoren fra Leivset. Marmoren ved Litlevatnet kan være en fortsettelse av marmoren på Brenne. Det er ikke kjent bruk av marmoren. Marmoren kan ikke brukes til blokkstein, men kan muligens brukes til murestein hvor fargen kan være attraktiv i tørrmur. Mineralogi Hovedmineralet i bergarten er kalkspatt. I tillegg finnes betydelige mengder av glimmer og kloritt. Aksessorisk opptrer kvarts og litt feltspatt.
Historikk
Lokaliteten er befart og vurdert i 1994. Det er ikke framstilt polerte prøver av marmoren.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger ved Litlevatnet og marmoren krysser Rv. 812 som går fra E6 i Saltdal til Skjerstad. I veikryss på E6 er ved Medby er Rv. 812 skiltet til Beiarn. Lokaliteten ligger ca. 3 km øst for veikrysset på E6.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Blotning"
Foto nr. 2 viser "Bergflate"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Heldal, Tom; Gautneb, Håvard , 1995
Marmor i Salten-Sørfolda området, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.95.041;44 sider
Abstrakt:
Marmorsonene melom Sørfold og Saltfjellet har vært utnyttet i natursteins- sammenheng i mer enn 100 år, og flere ulike marmortyper finnes i området. Rapporten gir en beskrivelse av de viktigste marmortyper og hvor de opptrer, og en vurdering av hvilket natursteinpotensiale som eksisterer for ulike marmortyper. Det antas at området har størst uutnyttet potensiale for hvit-grå og grå kalkspatmarmor. Videre finnet et mulig potensiale for fargebåndet marmor, men i første rekke "platemarmor". Det antas at mulighetene til å finne nye forekomster av "Fauskemarmor" er små, men enkelte beslektede typer av konglo- meratisk marmor kan ha et visst potensiale.

Kollung, S.; Gustavson, Magne , 1995
Rognan. Berggrunnskart; Rognan; 21293; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse