English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1836 - 313 Esjehompan
(Objekt Id: 12444)
(Sist oppdatert: 13.12.2001)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Rødøy (1836)
Kart 1:50000: Melfjorden (1928-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 440283 m. Nord: 7381197 m.
Lengdegrad: 13.6554750 Breddegrad: 66.5440600
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Olivin Ressursundertype: Olivin

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Olivin Hovedmineral (>90%)
Serpentin Underordnet mineral (1-10%)
Kromitt Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
I. L.: I.L. initierte i Nordlandsprogrammet et prosjekt for å vurdere omvandlingsgraden av ultramafittene på mer regional skala. Det finnes data på ultramafittene langs kysten i forbindelse med Cr prospektering. På de andre forekomstene mellom Altermark og kysten var det lite data. Prosjektet ble gjennomført av S. Olerud. Sjekk rapport dersom den ble skrevet ! Noe på ultramafittene i området ble også gjort i USB regi. Esjehompan er en av ca. 20 kropper som ligger som perler på ei snor fra Nordfjorden og mot vest og SV. Litteratur om omvandlingsgrad av disse skaffes ved å søke i NGUs database. Konklusjon: Kroppene er etter muntlig info lite omvandlet til talk og kleber. Som olivinkilde er kroppene for små og ligger for vanskelig til og er for mye serpentinisert.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse