English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1836 - 314 Ytre Stelådalen
(Objekt Id: 12445)
(Sist oppdatert: 24.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Rødøy (1836)
Kart 1:50000: Melfjorden (1928-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 439733 m. Nord: 7381497 m.
Lengdegrad: 13.6429490 Breddegrad: 66.5466440
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Berylliummineraler Ressursundertype: Beryll

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1989 - 1989 Geologi Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kvarts Hovedmineral (50-90%)
Feltspat Hovedmineral (10-50%)
Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Beryll Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
I. L.: Nord for Melfjorden opptrer en rekke beryllførende små pegmatitter som er befartav I. L. og R. W. ved bruk av helikopter. Pegmatittene er små men har meget pene krystaller av beryll. De er hittil ikke kjent av mineralsamlere. Dette er ikke publisert informasjon! Det bør holdes fortrolig! Konklusjon: Sannsynlig ikke økonomisk i pegmatittene, men området er ikke undersøkt mht. beryllium. Det er verdt en undersøkelse når Be-prosjektet tas opp igjen i framtida. Forekomsten registreres kun på nåværende tidspunkt.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse