English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1841 - 615 Øyneshalvøya
(Objekt Id: 12521)
(Sist oppdatert: 30.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Rognan (2129-3) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 513233 m. Nord: 7458146 m.
Lengdegrad: 15.3065300 Breddegrad: 67.2398110
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Marmor og kalkstein Ressursundertype: Marmor
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 28.mar.2001 av Idunn Kjølle)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Marmor Klassifikasjon: blokker Farge: Grå
Fargespill: Homogenitet: God
Litologi: Kalkspatmarmor Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)

Mineralogi:
Kalkspat Hovedmineral (>10%)
Grafitt Underordnet mineral (1-10%)
Glimmer Underordnet mineral (1-10%)
Erts Aksessorisk mineral (<1%)
Kvarts Aksessorisk mineral (<1%)

Foto nr. 1 viser "Blokk"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1994 - 1994 Befaring Selskap/Institusjon:NGU

Forekomstbergart
Litologi: Kalkspatmarmor Forvitringsfarge:
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form:
Hovedtekstur: Båndet
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Fauskedekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Kjerketindformasjonen

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Syd på Øyneshalvøya finnes en ganske mektig sone av grå-hvit, båndet kalkspatmarmor. Båndingen er normalt orientert med steil nordvestlig helning. Marmoren er fin-til middelskornet og viser oftest en båndvis veksling mellom mellomgrå og mørkere grå partier, samt tynne, sorte og hvite bånd. Mørkheten bestemmes av grafittinnholdet i de enkelte båndene. I partier er marmoren her meget homogen og lite forskifret. Forekomsten ligger lett tilgjengelig for brudd og det synes mulig å ta ut storblokk til relativt lave kostnader. Gråbåndet marmor er rent markedsmessig enda mer "hyllevare" enn hvit-grå marmor, og det kjennes ikke til eksempler på at slik marmor har vært drevet i noen særlig grad. Gråbåndet marmor er imidlertid kvalitetsmessig best av samtlige marmortyper i Nordland og kan med sine rolige fargetoner og livlige struktur rent estetisk være egnet til en rekke bruksområder, om ikke den er unik. Hvis markedet i fremtiden skulle etterspørre slik marmor, er det liten tvil om at den er meget godt egnet til naturstein.
Beliggenhet
Forekomsten ligger på Øyneshalvøya like SV for Fauske. Den er lett tilgjengelig nært vei og sjø. Adkomst til prøveuttaket er fra vei til Øyneshalvøya fra Rv. 80 på Fauske. Avstand fra Rv. 80 til uttaket er ca. 4 km og marmoren er blottet i veikanten. Den grå marmoren er tatt ut i et brudd for fyllmasser.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Heldal, Tom; Gautneb, Håvard , 1995
Marmor i Salten-Sørfolda området, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.95.041;44 sider
Abstrakt:
Marmorsonene melom Sørfold og Saltfjellet har vært utnyttet i natursteins- sammenheng i mer enn 100 år, og flere ulike marmortyper finnes i området. Rapporten gir en beskrivelse av de viktigste marmortyper og hvor de opptrer, og en vurdering av hvilket natursteinpotensiale som eksisterer for ulike marmortyper. Det antas at området har størst uutnyttet potensiale for hvit-grå og grå kalkspatmarmor. Videre finnet et mulig potensiale for fargebåndet marmor, men i første rekke "platemarmor". Det antas at mulighetene til å finne nye forekomster av "Fauskemarmor" er små, men enkelte beslektede typer av konglo- meratisk marmor kan ha et visst potensiale.

Vogt, Johan H.L. , 1890
Praktisk-geologiske undersøgelser af Nordlands amt. I. Salten og Ranen med særlig hensyn til de viktigste jernmalm- og svovelkis-kobberkis- forekomster samt marmorlag
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.3;1-231 sider
Abstrakt:
Forkortet: Die vorliegende Abhandlung erscheint als erster Theil einer geologischen Bescreibung von Nordland Amt, mit besonderer Rücksicht auf die wichtigsten Marmorlager und Erzlagerstätten (von Eisenerz, Schwefekies-Kupferkies, silberhaltigem Fahlerz. Bleiglanz usw.); einer später folgenden Abhandlung, "Vefsen und Hatfjelddalen" werden sämmtliche generelle Ubersichten - über die verschiedenen Formationsglider und deren wahrscheinliches Alter; orographische Uebersicht, Beschreibung der unterirdischen Flüsse, Höhlen usw. - vorbehalten.

Vogt, Johan H.L. , 1897
Norsk marmor
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.22;1-364 sider
Abstrakt:
Forkortet: Diese Arbeit zerfällt in vier Hauptabschnitte. 1. Über die Geologie des Marmors (S.4-18). 2. Über die wichtigsten Eigenschaften des Marmors, mit besonderer Rücksicht auf die norwegischen Marmorarten daneben über Betrieb usw der Brüche (S. 18-158). 3. Über die wichtigsten norwegischen Marmorfelder, hauptsächlich in der nord- norwegischen Glimmerschiefer-Marmor-Gruppe (S. 159-268); weiter in den Trondheim-schen Schiefern (S. 269-282): im Grundgebirge (S. 282-291); in der Bergen-schen Schiefern (S. 291-296), und Contactmarmor in dem Oslo-Gebiet (S. 296-303). 4. Zum Schluss eine wirthschaftliche über die Marmorproduction der Welt und über die Entwicklung der norwegischen Marmorindustrie.

Kollung, S.; Gustavson, Magne , 1995
Rognan. Berggrunnskart; Rognan; 21293; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse