Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4645 - 605 Værlandet
(Object Id: 12601)
(Last updated: 14.03.2019)

Location
County: Vestland Municipality: Askvoll (4645)
Map 1:50000: Melvær (1017-1) Map 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 269875 m. North: 6804128 m.
Longitude: 4.7020230 Latitude: 61.3031320
Show on map

Resource
Resource Type: Sandstone and conglomerate Resource Subtype: Conglomerate
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 21.03.2017)
Historical: No , (Confirmed 19.jul.2012 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Black Beauty Classification: Massive blocks Colour: Black
Play of colours : Uniformity: Medium good
Lithology: Grain size: Very unevenly grained

Mineralogy:
Amphibole Major mineral (>10%)
Feldspar Major mineral (>10%)
Quartz Major mineral (>10%)
Chlorite Major mineral (>10%)
Epidote Subordinate mineral (1-10%)
Hematite Subordinate mineral (1-10%)
Muscovite Subordinate mineral (1-10%)
Carbonate Subordinate mineral (1-10%)
Zircon Accessory mineral (<1%)
Titanite Accessory mineral (<1%)
Biotite Accessory mineral (<1%)

Photo no. 1 showing polert flate"

Operations
From - To Activity Comments
1995 Regular production Company/Institution :Landøy Steinindustri A/S

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Era: Paleozoic Period: Devonian
Genesis: Sedimentary/metamorphic Form: Lens
Main texture: Brecciated
Main grain size: Very unevenly grained Main alteration:
Strike/Dip: 270 / 60 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation: Buelandformasjonen

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Joints/Fractures Strike/Dip :270 / 60

Information(s) in free text format
Free text
Værlandet ligger ytterst i havgapet vest for Askvoll i Sogn og Fjordane. Grønnsteinsbreksjen på Værlandet ligger i overgangssonen mellom grønnstein og konglomerat. Den er hardere enn disse og danner derfor oppstikkende rygger i terrenget. Mektigheten varierer fra 0 - 70 m Breksjen består av kantete bruddstykker av en nesten svart grønnstein som av og til inneholder dyp rød jaspis. Bruddstykkene er vanligvis mindre enn 10 cm og i gjennomsnitt omkring 4-5 cm. Matriks er en middelskornet, grålig grønn sandstein. Bergarten tar polering meget godt. Produkter som leveres: Vindusbrett, benkplater til kjøkken og bad, trappestein, terassestein, murbekledning, hyller og plater til ulike bruk, flis, gravmonument etc.
References
Bergstøl, R., 1977: Vedr. Værlandet konglomerat - rapport til Askvoll kommune. Russenes, B. F., 1976: Kartlegging av breksjeforekomst på Værlandet - Askvoll, Leikanger. Skjærlie, F., 1970: Rapport etter geologisk befaring til Værlandet i Askvoll kommune. Bergverksnytt nr. 2, 2000: Ut mot havet Internett:http://www.landoy.no

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Kart som viser forekomstens beliggenhet"
Photo no. 2 showing Bruddet Black Beauty"
Photo no. 3 showing Blokk fra bruddet"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Skjerlie, Finn J. , 1984
Melvær og Askvoll. Beskrivelse til de berggrunnsgeologiske kart 1017 I og 1117 IV - M 1:50 000 (med fargetrykt kart)
;Norges geologiske undersøkelse;KARTBESKRIVELSE; BOK;Skrifter; No.55;26 pages
Abstract:
The main tectonostratigraphic units within the Melvær and Askvoll map-areas are: Precambrian basement rocks, allochthonous Precambrian charnokitic- mangeretic rocks of the Dalsfjord Nappe; allochthonous mainly Cambro-Silurian rocks of the Stavfjord Nappe; Devonian sedimentarty rocks. A description of the different rock types are given. Brief descriptions are also given of the tectonic structures occurring in the area and of the metamorphism of the different units. The Dalsfjord Nappe was thrust towards the south-east, probably in Early Ordovician time, and was strongly eroded before thrusting of the Stavfjord Nappe took place in the Late Silurian. The Stavfjord Nappe was thrust towards the south-east as a major asymmetric anticline - the Stavfjord Anticline - with an axial plane dipping about 40 degrees towards the north-west. A general description is given of some ore and building- stone occurrences.

Skjerlie, F. J. , 1985
Melvær. Berggrunnskart; Melvær; 10171; 1:50 000; trykt i farger; NGU Skrifter nr.55
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
24027 Block
Stored: Løkken
Comment: Grønnsteinsbreksje
24028 Block
Stored: Løkken
Comment: Grønnsteinskonglomerat


The fact sheet was created on 27.11.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway