English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4615 - 601 Sandvikvåg
(Objekt Id: 12702)
(Sist oppdatert: 10.02.2015)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Fitjar (4615)
Kart 1:50000: Fitjar (1114-1) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 295360 m. Nord: 6653529 m.
Lengdegrad: 5.3334460 Breddegrad: 59.9680980
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Gabbro
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 01.jun.2001 av Tom Heldal)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Sandvikvåg Klassifikasjon: blokker Farge: Mørk grå
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Gabbro Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)

Mineralogi:
Amfibol Hovedmineral (>10%)
Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Biotitt Underordnet mineral (1-10%)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Dypbergart Form: Massiv
Hovedtekstur: Strukturløs
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Hardangerfjorddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Sunnhordlandsbatolitten
Gruppe: Stolmaplutonen Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Lite uttak under en bergnabb. Kun små mengder stein kan være tatt ut her. Steinen er kilt ut eller tatt langs naturlige sprekker. Bergarten er en omdannet gabbro, svakt foliert, med hvite spetter av plagioklas.
Brukseksempler
Gabbro har vært benyttet til kvaderstein i den gamle (nå nedrevne) Fitjar kirke. Kvadre fra denne kirken finnes i grunnmuren på den nye kirken, og kan inspiseres der. Visuelt synes imidlertid kvadrene å være mer ulik enn lik den vi finner i Sandvikvåg.
Historisk betydning
Kilehull sees sporadisk. Disse er hugget/meislet ut. Ett av dem er 13 cm. dypt, har et øvre tverrsnitt på 6 x 7 cm. og smalner nedover. Alderen på bruddet er ukjent. Imidlertid antyder tilstedeværelsen av de kraftige, huggete kilehullene at det kan dreie seg om middelalderbrudd.
Beliggenhet
Forekomsten ligger rett ved fergekaien i Sandvikvåg, ved veien ca. 30 meter fra selve kaien.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Forekomsten"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
122226010001 Håndstykke
Lager: Løkken/...Vekt(kg): ,5


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse