English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4647 - 601 Øyebakkane
(Objekt Id: 12718)
(Sist oppdatert: 08.07.2021)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Sunnfjord (4647)
Kart 1:50000: Bygstad (1217-4) Kart 1:250000: Årdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 326636 m. Nord: 6806493 m.
Lengdegrad: 5.7576190 Breddegrad: 61.3537160
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Gneis Ressursundertype: Gneis
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 20.jul.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Bautastein Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Rød
Fargespill: Homogenitet: Middels god
Litologi: Gneis Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)

Mineralogi:
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Epidot Underordnet mineral (1-10%)
Erts Underordnet mineral (1-10%)
Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Kalifeltspat Underordnet mineral (1-10%)
Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)

Murestein Klassifikasjon: blokker Farge: Rød
Fargespill: Homogenitet: Middels god
Litologi: Gneis Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)

Mineralogi:
Feltspat Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Biotitt Underordnet mineral (1-10%)

Bordplater Klassifikasjon: Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Tråkkheller Klassifikasjon: Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1999 Regulær drift Selskap/Institusjon:Gaular Stein og Maskin D/A
Drives av: Kristian Sele tlf. 97168620 Arild Viken tlf. 94489705 Det utføres ca. 1.5 årsverk

Forekomstbergart
Litologi: Båndgneis Forvitringsfarge: Grå
Genese: Metamorfogen Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 335 / 30 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Mineralbånding Strøk/Fall :355 / 30

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Forekomsten ligger i slakt stigende terreng med liten overdekning. Høyde over havet er ca. 240 m. Drift ble startet i 1999. Bergarten er meget godt egnet til murestein og lignende. Tilgangen på egnet stein til dette formålet er meget stor, og kvaliteten virker tilfredsstillende over en betydelig lengde langs strøkretningen mot sørvest. Steinen taes ut på den måten at en borer liggere langs skifrigheten og skyter mot naturlige baksprekker som ligger loddrett skifrigheten.
Beliggenhet
Forekomsten ligger på begge sider av en skogsbilvei ca. 1 km fra E39, og nærmeste tettsted er Sande.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Fra bruddet"
Foto nr. 2 viser "Fra bruddet"
Foto nr. 3 viser "Grove bruddheller"
Foto nr. 4 viser "Fra bruddet"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lund, Bjørn , 1999
Naturstein i Gaular kommune
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.99.015;24 sider
Abstrakt:
Tre områder med båndet gneis og en granitt ved Kvitneset er kartlagt. Blokk er tatt ut fra alle 4 lokalitetene for å undersøke brukbarhet som naturstein. Det konkluderes med at ingen av prøvene er egnet til dette formålet, dels på grunn av kvalitet og dels på grunn av størrelse. En båndet gneis ved Nosholten er utmerket som murstein til tørrmuring i uteanlegg.


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse