English version
MALMDATABASEN
Registrering 5427 - 004 Moldforvika
(Objekt Id: 1277)
(Sist oppdatert: 21.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Skjervøy (5427)
Kart 1:50000: Arnøy (1635-2) Kart 1:250000: Hammerfest
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 491175 m. Nord: 7790231 m.
Lengdegrad: 20.7663630 Breddegrad: 70.2182730
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 180 / 30 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Kalakdekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Granat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Malakitt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Amfibolskifer Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :180 / 30 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen er første gang anmeldt i 1899 (Trøften 1964), og har som beskrevet i anmeldingen fra den gang utgående ved en stor hvit stein øst for Sørdalselva, like ved sjøen i store Moldforvika. Det er på ett sted merker etter et borhull og litt sprengning. Den smale mineraliseringen er forøvrig vanskelig å prøveta pga. forvitring. Den stratabundne mineraliseringen består av to smale kobberkis-mineraliserte bånd på 2-4 cm mektighet, med 5 cm mellom. De smale båndene er kobberkisrike (disseminasjon til semimassive) med mye biotitt, kloritt, amfibol og litt magnetkis og svovelkis (prøve 01). Lenger sør er det opptil 1 cm store granater i mineraliseringen, her bare med disseminasjon av magnetkis, svovelkis og kobberkis (02). Mineraliseringen kan følges over en lengde på ca. 50 m. Nærmere fjæra består mineraliseringen av ett 5 cm mektig biotittrikt bånd med cm-mektige kvartslinser (-bånd) og kobberkis-disseminasjon (03). Flere steder sees sulfidmineraliserte hårtynne sprekker som løper ut i sidesteinen fra den konkordante mineraliseringen. Mineraliseringens heng og ligg er amfibolskifer med litt biotitt og granat.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Trøften, Per Fredrik , 1964
Registrering og plotting av ertsanmeldinger 1896 - 1953 Skjervøy Herred.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.516 B;60 sider
Abstrakt:
I 1961 ble det bestemt å iverksette regionale malmundersøkelser over kyststrøket Vest-Finnmark - Nord-Troms. Som ledd i dette program søker en å lokalisere de malmforekomster og mineraliserte soner som måtte finnes i distriktet og på denne måte få avgrenset områder for mer detaljerte undersøkelser. Listen omfatter 180 anmeldinger av i alt 427 punkter.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TR0319.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Disseminasjon til semimassiv cpy og noe po+py i kloritt- biotittsone.
Antall registrerte elementanalyser = 1
TR0319.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Granatglimmerskifer med po- py- og cpy disseminasjon.
Antall registrerte elementanalyser = 1
TR0319.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Biotittskifer med kvartsbånd og cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse