English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3005 - 601 Auke
(Objekt Id: 12789)
(Sist oppdatert: 11.10.2011)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Drammen (3005)
Kart 1:50000: Drøbak (1814-2) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 578114 m. Nord: 6606220 m.
Lengdegrad: 10.3833270 Breddegrad: 59.5869010
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Granitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 12.feb.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Det største av de nedlagte bruddene på lokaliteten er ca. 5x5 meter. Det har vært brutt ut en massiv og homogen variant av Drammensgranitten. Horisontal benking er ca. 1.5 meter og avstand mellom vertikale sprekker ca. 3-4 meter. I området fra Auke og nordover mot Glenås er det på flere steder tatt ut blokk til lokalt bruk. Drammensgranitten er her så massiv at dette området må betraktes som interessant og bør undersøkes nærmere.
Beliggenhet
Forekomsten ligger ca. 2 km syd for Svelvik. Gårdsvei til Auke tar av vestover fra riksvei 319. Flere små brudd ligger i åsen 200-300 m NV for gården

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Et mindre brudd"
Foto nr. 2 viser "Nok et mindre brudd"
Foto nr. 3 viser "Håvard i hovedbruddet"
Foto nr. 4 viser "Håvard i hovedbruddet"


Faktaarket ble generert 06.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse