English version
MALMDATABASEN
Registrering 5427 - 008 Svartskog
(Objekt Id: 1281)
(Sist oppdatert: 21.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Skjervøy (5427)
Kart 1:50000: Arnøy (1635-2) Kart 1:250000: Hammerfest
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 489995 m. Nord: 7776921 m.
Lengdegrad: 20.7366460 Breddegrad: 70.0988790
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Hydrotermal gang Form: Linse
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 225 / 80 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Kalakdekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalkspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :15 / 10 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Sprekker Strøk/Fall :30 / 90 Pre-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen er første gang anmeldt i 1900. Det synes å gå en forkastning langs deler av Svartskogelva, og i forbindelse med denne er det flere steder tilknyttet breksjerte kvarts(+-karbonat)-ganger med svovelkis-kobberkis-disseminasjon: Hovedmineraliseringen, 90 m.o.h.: I elvas nordre skrent opptrer en 2 m mektig kvarts-breksjegang (retning 225°/80°) som er blottet over 5 m lengde (kan være lengre) med sidesteinsfragmenter av amfibolitt. I kvartsgangen er det en noe uregelmessig forløpende gang (linse?) av minst 5 cm mektighet av finkornet, massiv svovelkis og noe kobberkis (prøve 03). Mineralisering 1: 50 m nedover langs elva, og på sørsiden, er en liten blotning og flere blokker av en breksjert kvartsgang med finkornet svovelkis-disseminasjon (04). Mineralisering 2 (190 m.o.h. og 20 m nord for elva): Blottet knapt 1 m av en 15 cm mektig kvartsgang (retning 35°/90°) med breksjefragmenter av sidesteinen (middelskornet amfibolitt), og med fin- til middelskornet svovelkis-kobberkis-disseminasjon (01) og druserom med opptil 1 cm lange, tynne bergkrystaller. Mineralisering 3, 240 m.o.h., VSV for Svartskogvatnet: Blottet en ca. 20 m lang og opptil 2 m bred breksjesone i amfibolitt, som består av flere, noen-dm-mektige, tilnærmet parallelle (noe uregelmessig, og noen ut i andre retninger) kvartsganger. Ellers kvarts-kalkspat-breksjering med amfibolittbruddstykker. Stedvis litt sparsom sulfid-disseminasjon, spesielt i kontakten til kvartsgangene, av svovelkis, kobberkis (og arsenkis?) (02). Retning: 215°/80°.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Trøften, Per Fredrik , 1964
Registrering og plotting av ertsanmeldinger 1896 - 1953 Skjervøy Herred.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.516 B;60 sider
Abstrakt:
I 1961 ble det bestemt å iverksette regionale malmundersøkelser over kyststrøket Vest-Finnmark - Nord-Troms. Som ledd i dette program søker en å lokalisere de malmforekomster og mineraliserte soner som måtte finnes i distriktet og på denne måte få avgrenset områder for mer detaljerte undersøkelser. Listen omfatter 180 anmeldinger av i alt 427 punkter.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TR0323.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Finkornet massiv py med litt cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 1678 8,01,00)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Skjervøy (5427)
Kart 1:50000: Arnøy (1635-2) Kart 1:250000: Hammerfest
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 490045 m. Nord: 7776921 m.
Lengdegrad: 20.7379620 Breddegrad: 70.0988810
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineralisering 1: 50 m nedover langs elva, og på sørsiden, er en liten blotning og flere blokker av en breksjert kvartsgang med finkornet svovelkis-disseminasjon (04).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TR0323.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Breksjert kvartsgang med finkornet py-disseminasjon.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 1679 8,02,00)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Skjervøy (5427)
Kart 1:50000: Arnøy (1635-2) Kart 1:250000: Hammerfest
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 489755 m. Nord: 7776981 m.
Lengdegrad: 20.7303210 Breddegrad: 70.0994080
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineralisering 2 (190 m.o.h. og 20 m nord for elva): Blottet knapt 1 m av en 15 cm mektig kvartsgang (retning 35°/90°) med breksjefragmenter av sidesteinen (middelskornet amfibolitt), og med fin- til middelskornet svovelkis-kobberkis-disseminasjon (01) og druserom med opptil 1 cm lange, tynne bergkrystaller.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TR0323.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Breksjert kvartsgang med py- cpy-disseminasjon.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 3
(Objekt Id: 1680 8,03,00)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Skjervøy (5427)
Kart 1:50000: Arnøy (1635-2) Kart 1:250000: Hammerfest
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 489115 m. Nord: 7776641 m.
Lengdegrad: 20.7135170 Breddegrad: 70.0963330
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineralisering 3, 240 m.o.h., VSV for Svartskogvatnet: Blottet en ca. 20 m lang og opptil 2 m bred breksjesone i amfibolitt, som består av flere, noen-dm-mektige, tilnærmet parallelle (noe uregelmessig, og noen ut i andre retninger) kvartsganger. Ellers kvarts-kalkspat-breksjering med amfibolittbruddstykker. Stedvis litt sparsom sulfid-disseminasjon, spesielt i kontakten til kvartsgangene, av svovelkis, kobberkis (og arsenkis?) (02). Retning: 215°/80°.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TR0323.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsgang med py- cpy (og apy?) disseminasjon.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse