Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1826 - 618 Oksvollen
(Object Id: 13073)
(Last updated: 19.02.2013)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Skardmodalen (2025-4) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 466800 m. North: 7245700 m.
Longitude: 14.2870780 Latitude: 65.3325040
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Quartzitic flagstone
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: No , (Confirmed 03.mar.2010 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Forekomsten ble befart på grunn av gammel registrering, og grunnet registrering på det geologiske kartet. Den ligger i samme sone som skiferen i Susendalen, og ligger på Statsgrunn. Området har pen og ganske tyntspaltende skifer. Skiferen har samme fall som terrenget, slik at det ikke blir overfjell ved brytning. Problemet er imidlertid at skiferen er foldet, og det er vanskelig å finne partier hvor plane plater kan tas ut.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Foldet skifer ved Oksvoll"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Ryghaug, Per , 1977
Skiferundersøkelser i Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1336/1;66 pages
Abstract:
Skiferundersøkelsene var et ledd i det avsluttende skiferinventeringspro- grammet til NGU's Nord-Norge-prosjekt. Målsettingen har vært å skaffe en oversikt over landsdelens skiferressurser. Undersøkelsen omfatter ca. 15 enkeltbrudd og flere store områder med "skifer- førende" bergarter. I Beiardalen og ved Valnesfjorden ble det utført detaljkartlegging i ski- ferområdene. Ingen av de befarte lokaliteter pekte seg ut som drivverdige. Ved Valnes- fjorden burde mulighetene for å finne utnyttbar skifer være tilstede under overdekket langs skifersonens NØ-lige fortsettelse.


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway