Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1839 - 308 Bullotelva
(Object Id: 13114)
(Last updated: 21.11.2006)

Location
County: Nordland Municipality: Beiarn (1839)
Map 1:50000: Beiardalen (2028-1) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 494233 m. North: 7420196 m.
Longitude: 14.8682860 Latitude: 66.8996240
Show on map

Resource
Resource Type: Other industrial minerals Resource Subtype: Asbestos

Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
I. L.: Asbestforekomsten sitter mot randsonen i en metaperidotitt. I denne finnes det også mer dunittiske deler med serpentinomvandling langs sprekker. Asbesten er også dannet langs sprekker i ultramafitten. Gangene med asbest er tynne med maksimal tykkelse opp mot 1/2 m. Postmannen i Tollådal kunne opplyse at det hadde vært omfattende undersøkelser på 1950-tallet. Forekomsten er skjerpet med sprengning. Det er en lys hornblendeasbest med fibrer opptil 30-40 cm. Konklusjon: Forekomsten er ikke interessant i dag. Den er mer en mineralogisk spesialitet med pene mineralprøver tilgjengelig.


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway