Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Deposit 301 - 601 Bånkall 1
(Object Id: 13133)
(Last updated: 04.08.2021)

Location
County: Oslo Municipality: Oslo (301)
Map 1:50000: Oslo (1914-4) Map 1:250000: Oslo
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 607100 m. North: 6650099 m.
Longitude: 10.9188130 Latitude: 59.9742820
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Syenite
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: National Importance (reg. 21.05.2017)
Historical: Yes , (Confirmed 11.feb.2010 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Grorudsyenitt Classification: Massive blocks Colour: Pink
Play of colours : Uniformity: Medium good
Lithology: Syenite Grain size: Coarse grained (> 3 mm)

Mineralogy:
Feldspar Major mineral (>10%)
Biotite Subordinate mineral (1-10%)
Microcline Subordinate mineral (1-10%)
Quartz Subordinate mineral (1-10%)
Pyroxene Subordinate mineral (1-10%)
Hornblende Subordinate mineral (1-10%)
Pyrite Accessory mineral (<1%)
Zircon Accessory mineral (<1%)
Magnetite Accessory mineral (<1%)
Titanite Accessory mineral (<1%)
Apatite Accessory mineral (<1%)

Photo no. 1 showing Polert plate"

Operations
From - To Activity Comments
1820 - 1960 Regular production Company/Institution :Diverse
1995 Regular production Company/Institution :Grorud Granitt AS

Deposit rock
Lithology: Syenite Weathering colour:
Era: Paleozoic Period: Permian
Genesis: Volcanic/metamorphic Form: Massive
Main texture: Structureless
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Oslo Region
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex: Nordmarka-Hurdal Batholith
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Grorudsyenitten, også kalt Nordmarkitt eller (i steinindustrien) Grorudgranitt, er en historisk sett svært viktig steintype. Vi vet at den ble drevet industrielt allerede i 1820-årene i forbindelse med byggingen av slottet i Oslo. Utover 1800-tallet ble det åpnet en rekke brudd i området, og steinen satte etterhvert sitt preg på Oslos arkitektur og også en rekke andre byer. I dag er det kun ett brudd igjen som produserer denne steintypen. Mesteparten av produksjonen går til stein i uteannlegg, tørrmurer etc. Syenitten er blekrosa på farge, og består dominerende av en perthittisk feltspat. Mørke mineraler som biotitt, hornblende og pyroksen fremstår som sorte spetter og striper. Små hulrom ("druserom") er vanlig i syenitten, og medfører at steinen ikke brukes så mye som polerte plater. Reservegrunnlaget er rent fysisk stort, men det er usikkert hvor mye reailsitiske driftreserver som er bundet av annen utbygging.
Examples
Syenitten er svært mye brukt i bygninger og uteannlegg, særlig fram til 1910. Vi finner eksempler fra denne tidens arkitektur og anlegg fra denne tiden over hele landet, men det er særlig i Oslo at syenitten er utbredt. En viktig referanse er selvsagt slottets grunnmur. Syenitten er regnet som sterk, holdbar og egnet til alle utendørs formål.
Location
Steinbruddet ligger i Oslo ved Grorud. Firmaet holder til ved Trondheimsveien nr. 615.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Panoramabilde fra bruddet"
Photo no. 2 showing Svaberg like syd for bruddet"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Berthelsen, Asger; Olerud, Svein; Sigmond, Ellen M.O.; Sundvoll, Bjørn , 1996
Oslo. Berggrunnskart Oslo M 1:250 000; trykt i farger
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart pages
Abstract:
Beskrivelsen finnes på kartet.

Oxaal, John , 1916
Norsk granit
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.76;1-220 pages
Abstract:
This work is a report of granite and the granite industry in Norway. It contains a description of the various fields of granite and similar rocks from a scientific as well as from a technical and economical standpoint. The geological occurrence of the various rocks, their chemical and mineralogical composition, are thoruoughlyoughly treated, also the questions of practical interest, as the quality and other technical properties, further the problems of location and conditions for transport, conditions for quarrying and otherquestions of interest in the utilization of the various occurrences of granite. Granite: This chapter consideres first the mineralogical and chemical composition of the granite, and the various types of granite resulting from the varying composition; thereafter the most important structural types and how these are dependent on the geological appearance of the rock. Lakkolites and other froms assumed by granite masses when injected into the crust of the earth, are mentioned; some examples of beautifully formed lakkolites are also mentioned. The question of sheet structure and rift in the granite are of great importance in its utilization, and are of interest both practically and theoretically.

Name of Locality: Bånkall 2
(Object Id: 15527 601,01,00)

Location
County: Oslo Municipality: Oslo (301)
Map 1:50000: Oslo (1914-4) Map 1:250000: Oslo
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 606840 m. North: 6649769 m.
Longitude: 10.9139870 Latitude: 59.9713880
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Syenite
Brickstone(Y/N):
Importance
Historical: Yes , (Confirmed 30.sep.2004 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Description
Bruddet ligger i lia like nordvest for riksvei 4 nordøst for Romsås. Lite blokk er tatt ut, men store blokker med kilemerker ligger igjen. Det er brutt blokk over en lengde på 30 m. Avsenkning < 1 m.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Lite brudd"

Name of Locality: Bånkall 3
(Object Id: 15529 601,02,00)

Location
County: Oslo Municipality: Oslo (301)
Map 1:50000: Oslo (1914-4) Map 1:250000: Oslo
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 606890 m. North: 6649870 m.
Longitude: 10.9149340 Latitude: 59.9722730
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Syenite
Brickstone(Y/N):
Importance
Historical: Yes , (Confirmed 30.sep.2004 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Description
Bruddet ligger i samme lia som Bånkall 2, men litt lenger nord. Bruddet er lite, 10m x 10m og maks. 2-3 m avsenkning

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Brudd med utbrutt blokk"


The fact sheet was created on 08.12.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway