English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3051 - 607 Toenlykkja
(Objekt Id: 13157)
(Sist oppdatert: 14.03.2019)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Rollag (3051)
Kart 1:50000: Nore (1615-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 508399 m. Nord: 6657300 m.
Lengdegrad: 9.1508380 Breddegrad: 60.0527910
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Kvartsittskifer
Murestein(Y/N):
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Toenlykkja Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Grålig
Fargespill: Homogenitet: God
Litologi: Kvartsskifer Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)

Mineralogi:
Feltspat Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Muskovitt Hovedmineral (>10%)
Biotitt Underordnet mineral (1-10%)

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
2000 - 2000 Detaljkartlegging Selskap/Institusjon:NGU mineralressurser
I forbindelse med trefylkesprosjektet (Buskerud, Vestfold, Telemark).

Forekomstbergart
Litologi: Kvartsskifer Forvitringsfarge:
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Skifrig
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 228 / 9 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Telemarkovergruppen
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Heddal Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :214 / 8
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :241 / 10

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Denne sonen ligger 100 m nordøst for gården Toenlykkja og like ved veien opp mot Toen og Toeneiet. Den ligger i toppen av en ca. 10 meter høy ås og kan følges fra veien og sørvestover over en strekning på minst 200 meter. Den brukbare sonen har en mektighet på 3-5 meter og består av skifer som kan spaltes i 1-3 cm plater. Den samme sonen er også blottlagt videre 150 m mot sørvest i toppen av en liten skrent. Kløvflatene har en skifrighet som faller slakt mot nordvest (8-10 grader). Kløvflatene er plane, spaltbarheten virker rimelig god og det synes mulig å få ut relativt store plater. Flatene er i likhet med de andre forekomstene i området dekket av mm-kornet muskovitt og noe biotitt. Det er relativt flatt terreng i området, og sammen med det slake fallet på skiferen gjør dette det mulig å ta ut store volumer. Regner vi med for eksempel 50 meters bredde kan det tas ut ca. 40000 m³ dersom vi regner med 4 meters mektighet i gjennomsnitt og 200 meters lengde. Dette er altså en meget stor forekomst med en svært gunstig beliggenhet, bare 3-400 meter ovenfor riksveien.

Litteraturfortegnelser:
Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Bjerkgård, T. 2000: Kartlegging av skifer i Veggli, Rollag Kommune, NGU rapport 2000.099, 19 sider.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse