English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3435 - 616 Reiggehaugen
(Objekt Id: 13178)
(Sist oppdatert: 14.12.2011)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Vågå (3435)
Kart 1:50000: Vågå (1618-1) Kart 1:250000: Årdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 505041 m. Nord: 6850574 m.
Lengdegrad: 9.0955810 Breddegrad: 61.7880610
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Serpentinitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 08.jun.2011 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Serpentinkonglomerat Klassifikasjon: Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Polert plate"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
2001 - 2001 Kjerneboring Selskap/Institusjon:Statskog/NGU

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Geologiske undersøkelser i forekomst av rødt serpentinkonglomerat ble utført i 2001, og omfattet følgende: Geologisk overflatekartlegging. Systematisk prøvetaking og fremstilling av slipte plater. Kjerneboring - tre vifter a tre hull. Vurdering av blokkpotensialet. Det ble påvist tilstrekkelig volum for drift. Imidlertid finnes det hyppige, tynne skjærsoner i konglomeratet som kan føre til oppsprekking under evt. produksjon. Videre er rundt 30% av bergarten fargemessig svak. Følgelig er det fare for at skrotprosenten i bergarten vil bli uforholdsmessig høy. Det foreslås et begrenset blokkuttak der man fremstiller plater parallelt med lagningen i bergarten. Uttaket bør helst foregå med saging. I vurderingen bør også ligge hvorvidt impregnering/forsterkning av bergarten er nødvendig under produksjon, samt få en markedsmessig vurdering av særlige svakere fargevarianter.
Beliggenhet
Forekomsten ligger i ca. 1000 m høyde rundt toppen av Reiggehaugen NØ for Lemonsjøen.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Geologisk kart over forekomsten"
Foto nr. 2 viser "Uttak av blokk med wiresag"
Foto nr. 3 viser "Detalj fra den sagde bergveggen"
Foto nr. 4 viser "Prøvepunkt fra år 2000 (motorsag)"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Henderson, Iain ; Heldal, Tom ; Furuhaug, Leif ;Lynum, Rolf , 2002
Undersøkelse av serpentinkonglomerat på Reiggehaugen, Vågå
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2002.031;27 sider
Abstrakt:
Geologiske undersøkelser i forekomst av rødt serpentinkonglomerat ble utført i 2001, og omfattet følgende: Geologisk overflatekartlegging Systematisk prøvetaking og fremstilling av slipte plater Kjerneboring - tre vifter a tre hull Vurdering av blokkpotensialet Det ble påvist tilstrekkelig volum for drift. Imidlertid finnes det hyppige, tynne skjærsoner i konglomeratet som kan føre til oppsprekking under evt. produksjon. Videre er rundt 30% av bergarten fargemessig svak. Følgelig er det fare for at skrotprosenten i bergarten vil bli uforholdsmessig høy. Det foreslås et begrenset blokkuttak der man fremstiller plater parallelt med lagningen i bergarten. Uttaket bør helst foregå med saging. I vurderingen bør også ligge hvorvidt impregnering/forsterkning av bergarten er nødvendig under produksjon, samt få en markedsmessig vurdering av særlige svakere fargevarianter.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse