Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4624 - 606 Vargaholet
(Object Id: 13613)
(Last updated: 21.01.2010)

Location
County: Vestland Municipality: Bjørnafjorden (4624)
Map 1:50000: Austevoll (1115-2) Map 1:250000: Bergen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 302939 m. North: 6674209 m.
Longitude: 5.4490510 Latitude: 60.1571310
Show on map

Resource
Resource Type: Soapstone and serpentinite Resource Subtype: Soapstone
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 10.sep.2002 by Tom Heldal)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Underground mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Classification: Massive blocks Colour: Grayish
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Soapstone Grain size: Fine - medium grained (<1mm - 3 mm)

Deposit rock
Lithology: Soapstone Weathering colour:
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Metamorphic formation Form: Lens
Main texture: Vein network
Main grain size: Fine - medium grained (<1mm - 3 mm) Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Utdrevet, linseformet klebersteinssone. Hulen (utdrevet parti) er ca. 20 meter dyp, åpningen rundt 5 meter høy og 2-3 meter bred. Forekomsten ligger helt i sjøkanten, og en terskel av kleberstein står igjen i vannkanten for å hindre at vann trenger inn i hulen. Forekomsten er linseformet, og gjenværende kleberstein sees kun i gulvet av hulen (ytre del) og i en smal sone helt innerst hvor forekomsten smalner sterkt av. Dybden på brudder er ukjent - siden den i dag er fylt med sand og grus. Huggespor fra driften kan sees i terkselen og i hulens innerste del. Klebersteinen er lys grålig, rik på talk og karbonat.
Examples
Det er ikke kjent hva steinen er brukt til og hvor, men det er antydet at den kan ha blitt benyttet til Lyse Kloster.
Historical significance
Steinbruddet er antatt før-reformatorisk, trolig middelaldersk bygningssteinsbrudd, og følgelig fredet.
Location
Forekomsten ligger ved vannkanten i ytre del av Vargavågen i Os kommune. Den er tilgjengelig fra land, men det er bratt å komme seg ned til den. I dag brukes hulen til lagring av fritidsbåter.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Vargaholet"
Photo no. 2 showing Vargaholet"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Helland, Amund , 1893
Tagskifere, heller og vekstene
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.10;1-178 pages


The fact sheet was created on 18.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway