English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4624 - 608 Katlaberg
(Objekt Id: 13621)
(Sist oppdatert: 21.01.2010)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bjørnafjorden (4624)
Kart 1:50000: Austevoll (1115-2) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 303144 m. Nord: 6674474 m.
Lengdegrad: 5.4524630 Breddegrad: 60.1596040
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 10.sep.2002 av Tom Heldal)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Klassifikasjon: blokker Farge: Grågrønn
Fargespill: Homogenitet: Dårlig
Litologi: Kleberstein Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Metamorfogen Form: Linse
Hovedtekstur: Foliert
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergheller under glimmerskifer, der enkelte gjenværende partier av både klorittskifer og lys, talkrik kleberstein opptrer helt i bunn. Anslagsvis er klebersteinssonen 2-5 meter tykk. Under befaringen i 2001 ble det ikke observert huggespor eller gryteemner, men det antas at sonen er et delvis gjenfylt, utdrevet klebersteinsbrudd. Bruddet er merket som vernet på økonomiske kartverk.
Historisk betydning
Bruddet er vernet, og antas å være førreformatorisk.
Beliggenhet
Forekomsten ligger på vestsiden av Katlaberg i Os kommune, like nord for Vargavågen. Adkomst via traktorveg rundt 200 meter fra nærmeste hus.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Katlaberg"
Foto nr. 2 viser "Katlaberg"


Faktaarket ble generert 16.05.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse