English version
MALMDATABASEN
Registrering 4207 - 015 Kvanvikåsen
(Objekt Id: 13663)
(Sist oppdatert: 12.12.2005)

Lokalisering
Fylke: Agder Kommune: Flekkefjord (4207)
Kart 1:50000: Sokndal (1311-4) Kart 1:250000: Mandal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 355250 m. Nord: 6462999 m.
Lengdegrad: 6.5312170 Breddegrad: 58.2841530
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern-titan
Element(er): Fe Ti
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Ortomagmatisk Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Ti-forekomst type(r)
Hovedtype: Magmatisk Ilm/Mt-forhold:
Subtype: Ilm +/- Mt +/- Ap i mafisk intrusjon %TiO(Malm):
Titan provins: Rogalands anothositt provins %P2O5(Malm):
Vertsbergart: Anortositt %MgO(Ilm):
Hoved Ti mineral: Ilmenitt %V2O3(Mt):
ppm U (Rutil):
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Oxide deposit in eastern part of the Åna-Sira anorthosite. Kvanvikåsen consists of a 2-3 m wide lens, 10-15 m long striking nort-south and two small satellite lenses within 30 m along strike on both sides.


Faktaarket ble generert 20.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse