English version
MALMDATABASEN
Registrering 5006 - 005 Mokk
(Objekt Id: 139)
(Sist oppdatert: 15.05.2006)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Vuku (1722-1) Kart 1:250000: Østersund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 653298 m. Nord: 7096680 m.
Lengdegrad: 12.1310100 Breddegrad: 63.9632210
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis Co
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 120 / 80 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Trondheimsdekkekomplekset
Tektonisk complex: Støren Nappe
Intrusivt komplex:
Gruppe: Støren Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Malmmineral Sinkblende
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0141.MK96.50 Tipprøve
Kommentar: finegrained disseminated py in phyllitic (talc-bearing?) rock, immediately north of ore zone.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0141.MK96.51 Tipprøve
Kommentar: massive finegrained py-cpy band/layer (2 cm thick) in chlorite schist
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0141.MK96.52 Tipprøve
Kommentar: finegrained py-cpy-qtz band/layer (10 cm thick) in chlorite schist
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0141.MK96.53 Tipprøve
Kommentar: dense py-cpy disseminations in chlorite schist
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0141.MK96.54 Tipprøve
Kommentar: "Durchbewegt" medium-grained cpy-py with chlorite-rich fragments
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Mokk
(Objekt Id: 6983 5,01,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Vuku (1722-1) Kart 1:250000: Østersund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 653366 m. Nord: 7096707 m.
Lengdegrad: 12.1324190 Breddegrad: 63.9634290
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0141.MK96.55 Tipprøve
Kommentar: py-cpy-qtz in 10 cm thick band/layer in chlorite schist
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0141.MK96.56 Tipprøve
Kommentar: massive py-cpy ore
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp
(Objekt Id: 6999 5,02,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Vuku (1722-1) Kart 1:250000: Østersund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 653329 m. Nord: 7096884 m.
Lengdegrad: 12.1318460 Breddegrad: 63.9650340
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart keratophyre
Vertsbergart greenstone Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tholeiittisk basalt
Metamorf fase :Grønnskifer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
5 m lang skråsynk i brattskrenten 50 m SV for stien opp mot Grubefjellet. Skjerpet på rustsone som finnes langs hele skrenten. Tynne årer og tett impregnasjon av middelskornig pyritt og kobberkis i klorittrik grønnstein og tildels i sericittrik keratofyr.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0141.MK96.05 Tipprøve
Kommentar: medium-grained py-cpy in thin veins and dense disseminations in chlorite-rich greenstone and sericite-rich keratophyre
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5006 - 005 Mokk

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NT0141.MK96.05 Tipprøve 11699 1850 38 343 64 4.2 13.0
NT0141.MK96.50 Tipprøve 37 153 -3 52 85 -.3 1.0
NT0141.MK96.51 Tipprøve 53030 985 11 328 35 5.6 26.0
NT0141.MK96.52 Tipprøve 19335 372 13 383 35 1.8 34.0
NT0141.MK96.53 Tipprøve 47079 710 3 227 41 5.3 20.0
NT0141.MK96.54 Tipprøve 46352 906 7 223 64 4.9 21.0
NT0141.MK96.55 Tipprøve 37608 1579 17 187 42 7.5 46.0
NT0141.MK96.56 Tipprøve 12217 698 25 109 26 3.0 37.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NT0141.MK96.05 -1.0 2.0 -1.0 153 6.8 6 12.00 -2 42
NT0141.MK96.50 -1.0 -1.0 -1.0 3 .7 8 -1.00 -2 -2
NT0141.MK96.51 -1.0 -1.0 -1.0 44 2.2 26 -1.00 -2 20
NT0141.MK96.52 -1.0 -1.0 -1.0 103 .5 14 -1.00 -2 29
NT0141.MK96.53 -1.0 -1.0 -1.0 45 2.1 -1 16.00 -2 16
NT0141.MK96.54 -1.0 -1.0 -1.0 52 1.2 20 22.00 -2 115
NT0141.MK96.55 -1.0 -1.0 -1.0 105 7.5 14 1.00 -2 -2
NT0141.MK96.56 2.0 -1.0 2.0 126 2.4 14 2.00 -2 24
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NT0141.MK96.05 131 129 2087 25.22 7.00 6.00 -2 2.0 2.00
NT0141.MK96.50 296 206 1553 8.43 2.00 -5.00 2 3.0 2.00
NT0141.MK96.51 58 86 1620 27.61 3.00 6.00 -2 2.0 1.00
NT0141.MK96.52 16 8 360 21.21 2.00 5.00 -2 1.0 1.00
NT0141.MK96.53 108 58 3057 28.73 3.00 -5.00 2 1.0 -1.00
NT0141.MK96.54 87 30 2359 30.36 4.00 -5.00 -2 -1.0 1.00
NT0141.MK96.55 25 5 550 24.11 4.00 -5.00 -2 1.0 1.00
NT0141.MK96.56 16 -1 358 20.36 4.00 -5.00 -2 2.0 1.00
------------------
Prøvenr. B*
NT0141.MK96.05 5
NT0141.MK96.50 4
NT0141.MK96.51 3
NT0141.MK96.52 10
NT0141.MK96.53 -3
NT0141.MK96.54 -3
NT0141.MK96.55 9
NT0141.MK96.56 3


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse