English version
MALMDATABASEN
Registrering 5006 - 006 Storroktdal
(Objekt Id: 140)
(Sist oppdatert: 15.05.2006)
Borkjerner: Storroktdal

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Snåsavatnet (1723-2) Kart 1:250000: Grong
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 648154 m. Nord: 7105509 m.
Lengdegrad: 12.0346990 Breddegrad: 64.0445660
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu Ag F
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1977 - 1978 Geokjemi Selskap/Institusjon:Norsk Hydro
1977 - 1978 Befaring Selskap/Institusjon:Norsk Hydro

Mineralisering
Genese: Ukjent Form: Lag
Hovedtekstur: Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Flusspat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Blyglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TG90169 Fastfjell
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet:
(Objekt Id: 6953 6,01,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Snåsavatnet (1723-2) Kart 1:250000: Grong
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 648187 m. Nord: 7105160 m.
Lengdegrad: 12.0350320 Breddegrad: 64.0414290
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TG90168 Fastfjell
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet:
(Objekt Id: 6954 6,02,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Snåsavatnet (1723-2) Kart 1:250000: Grong
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 647695 m. Nord: 7106118 m.
Lengdegrad: 12.0258980 Breddegrad: 64.0502230
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu Ag F
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TG90170 Fastfjell
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5006 - 006 Storroktdal

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
TG90168 Fastfjell 10656 3847 9156 102 64 28.1 238.0
TG90169 Fastfjell 5031 78100 28660 167 36 173.6 52.0
TG90170 Fastfjell 220 276 1005 5 15 2.5 5.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
TG90168 1.0 2.0 2 19.1 14 7.00 2 62 14.20
TG90169 1.0 2.0 2 457.2 21 1.00 24 418 13.25
TG90170 1.0 2.0 2 1.2 82 2.00 2 4 .04
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
TG90168 16 7 112 11.90 1.00 5.00 9 5.0 4.00
TG90169 2 1 280 8.82 1.00 5.00 2 10.0 3.00
TG90170 8 7 145 1.05 1.00 5.00 1 3.0 2.00
------------------
Prøvenr. B*
TG90168 17
TG90169 662
TG90170 14


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse