English version
MALMDATABASEN
Registrering 5419 - 007 Middagsfjellet
(Objekt Id: 1408)
(Sist oppdatert: 18.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Sørreisa (5419)
Kart 1:50000: Målselv (1433-2) Kart 1:250000: Tromsø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 384245 m. Nord: 7667121 m.
Lengdegrad: 18.0929290 Breddegrad: 69.0898230
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 100 / 10 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Reisadekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Biotitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Granat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Apatitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Kalkspatmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :100 / 10 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen er blottet i bratta over Kvitkua i en høyde av 580 m.o.h.. Over en mektighet på minst 4 m opptrer semimassiv fink. magnetitt med litt svovelkisdisseminasjon (prøve 01, 02 og 03) i glimmerskifer med noe amfibol og granat, og kvartsbånd. Enkelte dm-mektige bånd av fink. massiv magnetitt (04) med tynne kvartsbånd og granatrike bånd. Kalkspatmarmor i ligg og glimmerskifer i heng. Iflg. Vogt & Vogt (1918) er malmdraget fulgt over en lengde på 2500 m, med mektighet opptil 12 m.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Vogt, J.H.L.; Vogt, T. , 1918
Rapport over Sørreisens jernmalmforekomst.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 126;41+ bilag sider
Abstrakt:
Forekomstens beliggenhet er gunstig m.h.p. nærhet til havn og veier, moderat høyde over havet, gode arbeids- og ernæringsforhold. Eiendomsforholdene er klare. Kraftspørsmålet står godt da to vannfall ligger nær. Forekomsten er meget stor. Særlig to malmdrag er gunstige, ved Espenes og Kjærringen. Disse gir et malmtverrsnitt på 130 kv/m. Totalt finnes det et malmtverrsnitt på omkring 200.000 m2. En vesentlig del av brytningen vil måtte skje under tak av fast fjell. Geologien i området består i alt vesentlig av glimmerskifer og kalkstein med jernmalmleier av Dunderlandsdalens sedimentære type. Malmen er en lettknust anrikningsmalm med magnetitt, mens jernglans er påvist som en skjeldenhet. Fosforgehalten er høy. Jerngehalten ligger anslagsvis mellom 2,5 - 3,5 tonn råmalm pr. tonn slig med 66 % jern og 10 % jern i avfallet.

Torgersen, J.C. , 1925
Beretning om Sørreisen jernmalmforekomster.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1148;10 sider
Abstrakt:
Rapporten omhandler ganske detaljerte beskrivelser av de enkelte forekomster i feltet ( i alt 10 stk) samtidig som det gis analyserverdier for malmen. Malmen synes å innholde ca. 30 - 35 % Fe, svovel - og fosforinnholdet er omkring 0,2 - 0,5 % S og 0,5 - 1,0 % P der dette er analysert. De viktigste forekomstene heter Espenesleiet og Kjerringen. Malmen betår av magnetitt som ligger i glimmerskifer og kalkstein.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TR0461.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Gl.sk. med semimassiv mt og py-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
TR0461.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Gl.sk. med semimassiv mt og py-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
TR0461.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Gl.sk. med semimassiv mt og py-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
TR0461.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink., massiv mt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5419 - 007 Middagsfjellet

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
TR0461.01 Fastfjell 21 31 4 -1 13 .5 -2.0
TR0461.02 Fastfjell 44 35 4 3 17 -.3 -2.0
TR0461.03 Fastfjell 27 23 5 -1 15 .5 -2.0
TR0461.04 Fastfjell 18 10 5 -1 7 .3 10.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
TR0461.01 -3.0 -3.0 -5.0 5 1.3 107 -1.00 -2 -2
TR0461.02 -3.0 -3.0 -5.0 6 .8 235 -1.00 -2 -2
TR0461.03 -3.0 -3.0 -5.0 8 1.4 68 -1.00 -2 -2
TR0461.04 -3.0 -3.0 -5.0 -2 .4 21 -1.00 -2 -2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
TR0461.01 .05 29 14 97 21.11 3.00 9.00 -2 233.0
TR0461.02 .13 40 23 97 14.00 4.00 -5.00 -2 124.0
TR0461.03 .07 31 13 115 24.09 3.00 -5.00 -2 147.0
TR0461.04 .13 39 18 35 21.28 2.00 -5.00 -2 94.0
------------------
Prøvenr. La* B*
TR0461.01 13.00 4
TR0461.02 14.00 -3
TR0461.03 12.00 -3
TR0461.04 7.00 -3


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse