English version
MALMDATABASEN
Registrering 5006 - 007 Persgardshalla
(Objekt Id: 141)
(Sist oppdatert: 15.05.2006)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Snåsavatnet (1723-2) Kart 1:250000: Namsos
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 633119 m. Nord: 7110592 m.
Lengdegrad: 11.7316380 Breddegrad: 64.0962290
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Au
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1990 - 1990 Geofysikk Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Genese: Hydrotermal gang Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Bornitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Dalsegg, Einar; Grenne, Tor , 1991
Persgardshalla Cu-Au mineralisering. IP-målinger og geologi Steinkjer, Nord-Trøndelag.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.91.051;13 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver resultatene fra geofysiske- og geologiske undersøkelser av Persgardshalla Cu-Au mineralisering ved Binde i Steinkjer kommune. Undersøkelsene har vist at mineraliseringene ved Persgardhalla er helt lokale kobber-gull-anrikninger uten noen økonomisk interesse. Det er ingen antydning til andre gullanrikninger i området. IP-målingene tyder ikke på noen ut- bredelse av sulfidmineraliseringer av betydning langs N-S strukturer. De IP- anomaliene som er registrert er trolig relatert til Ø-V strykende, lag- formige Fe-sulfiddisseminasjoner uten noen edelmetall- eller basemetall- anrikning.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TG90017 Fastfjell
Prøvetaker: Grenne, T.
Kommentar: Py-diss., konkord.
Antall registrerte elementanalyser = 1
TG90018 Fastfjell
Prøvetaker: Grenne, T.
Kommentar: Py(?)-diss., q-bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
TG90019 Fastfjell
Prøvetaker: Grenne, T.
Kommentar: Py(?)-diss., konkord.
Antall registrerte elementanalyser = 1
TG90020 Fastfjell
Prøvetaker: Grenne, T.
Kommentar: Py-po-malak., diss. konkord.
Antall registrerte elementanalyser = 1
TG90021 Fastfjell
Prøvetaker: Grenne, T.
Kommentar: Rustsone i q-ser-skifer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
TG90022 Fastfjell
Prøvetaker: Grenne, T.
Kommentar: Rustsone i q-gl-skifer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
TG90113 Fastfjell
Prøvetaker: Grenne, T.
Kommentar: Cpy-diss. i hbl.sk. (skjerp 2).
Antall registrerte elementanalyser = 1
TG90114 Fastfjell
Prøvetaker: Grenne, T.
Kommentar: Cpy-bn på sprekker i q-linse.
Antall registrerte elementanalyser = 1
TG90115 Fastfjell
Prøvetaker: Grenne, T.
Kommentar: Bn-"klyser"i q.
Antall registrerte elementanalyser = 1
TG90116 Fastfjell
Prøvetaker: Grenne, T.
Kommentar: Bn i q-åre.
Antall registrerte elementanalyser = 1
TG90117 Fastfjell
Prøvetaker: Grenne, T.
Kommentar: Sulfiddiss. i hbl.sk. (hvdskj.).
Antall registrerte elementanalyser = 1
TG90118 Fastfjell
Prøvetaker: Grenne, T.
Kommentar: Hbl.sk. (hvdskj.).
Antall registrerte elementanalyser = 1
TG90119 Fastfjell
Prøvetaker: Grenne, T.
Kommentar: Sulfidårer i hbl.sk. (hvdskj.).
Antall registrerte elementanalyser = 1
TG90120 Fastfjell
Prøvetaker: Grenne, T.
Kommentar: Q m. lite sulfider, samlepr.
Antall registrerte elementanalyser = 1
TG90121 Fastfjell
Prøvetaker: Grenne, T.
Kommentar: Q-åre m. bn-cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
TG90122 Fastfjell
Prøvetaker: Grenne, T.
Kommentar: Q-bn-cpy-åre.
Antall registrerte elementanalyser = 1
TG90123 Fastfjell
Prøvetaker: Grenne, T.
Kommentar: Q-cpy-bn-åre.
Antall registrerte elementanalyser = 1
TG90124 Fastfjell
Prøvetaker: Grenne, T.
Kommentar: Q-cpy-bn-årer i cc-åre.
Antall registrerte elementanalyser = 1
TG90125 Fastfjell
Prøvetaker: Grenne, T.
Kommentar: Q-cp-bn-åre.
Antall registrerte elementanalyser = 1
TG90126 Fastfjell
Prøvetaker: Grenne, T.
Kommentar: Q-cp(-bn)-åre.
Antall registrerte elementanalyser = 1
TG90127 Fastfjell
Prøvetaker: Grenne, T.
Kommentar: Q-cp-bn-åre.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5006 - 007 Persgardshalla

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
TG90017 Fastfjell 84 29 10 19 45 .5 3.0
TG90018 Fastfjell 162 4 3 5 43 .3 3.0
TG90019 Fastfjell 30 16 9 2 4 .2 2.0
TG90020 Fastfjell 122 41 7 11 31 .3 1.0
TG90021 Fastfjell 53 22 7 2 5 .2 1.0
TG90022 Fastfjell 71 104 27 6 36 .4 2.0
TG90113 Fastfjell 1158 163 4 42 72 2.1 570.0
TG90114 Fastfjell 1225 1 9 2 3 4.4 478.0
TG90115 Fastfjell 6905 1 4 1 4 11.3 1833.0
TG90116 Fastfjell 94 3 2 1 3 .1 13.0
TG90117 Fastfjell 215 81 12 23 47 .3 31.0
TG90118 Fastfjell 172 97 8 26 62 .2 22.0
TG90119 Fastfjell 156 3 2 1 4 .2 41.0
TG90120 Fastfjell 1502 100 12 26 53 1.4 345.0
TG90121 Fastfjell 8118 1 3 2 6 19.3 3333.0
TG90122 Fastfjell 3623 6 4 2 6 7.3 1603.0
TG90123 Fastfjell 12049 1 10 5 10 34.0 5730.0
TG90124 Fastfjell 4563 5 12 3 2 3.5 524.0
TG90125 Fastfjell 2083 1 2 2 5 3.4 359.0
TG90126 Fastfjell 2855 4 3 4 9 2.2 263.0
TG90127 Fastfjell 19207 1 3 2 4 29.4 1609.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
TG90017 1.0 3.0 3.0 11 .5 72 5.00 2 2
TG90018 1.0 3.0 2.0 8 .2 25 13.00 6 2
TG90019 1.0 2.0 2.0 7 .2 36 1.00 3 2
TG90020 1.0 4.0 2.0 4 .2 71 1.00 3 2
TG90021 1.0 2.0 2.0 2 .2 45 1.00 3 2
TG90022 1.0 3.0 2.0 3 .4 145 7.00 3 2
TG90113 1.0 2.0 2.0 26 .5 419 1.00 2 2
TG90114 1.0 3.0 2.0 8 .7 3 1.00 3 2
TG90115 1.0 2.0 2.0 8 .5 9 1.00 3 2
TG90116 1.0 3.0 2.0 2 .2 2 1.00 3 4
TG90117 3.0 6.0 4.0 4 .5 160 1.00 2 2
TG90118 1.0 2.0 2.0 13 .2 447 1.00 2 2
TG90119 1.0 2.0 2.0 2 .2 13 1.00 2 2
TG90120 1.0 2.0 2.0 4 1.0 141 1.00 2 3
TG90121 1.0 2.0 2.0 3 .8 8 1.00 2 2
TG90122 2.0 3.0 2.0 2 .4 8 1.00 2 2
TG90123 2.0 6.0 5.0 3 1.9 16 1.00 2 4
TG90124 1.0 2.0 2.0 8 1.6 6 1.00 3 2
TG90125 1.0 2.0 2.0 2 .2 11 1.00 3 2
TG90126 3.0 2.0 2.0 2 .8 9 1.00 3 2
TG90127 1.0 2.0 2.0 9 1.6 2 1.00 2 2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
TG90017 2.14 63 39 1081 4.90 3.00 5.00 1 273.0
TG90018 .15 18 7 75 4.44 2.00 5.00 1 12.0
TG90019 .18 3 2 214 2.36 13.00 5.00 1 36.0
TG90020 .17 22 23 783 3.20 8.00 5.00 1 15.0
TG90021 .24 11 3 52 2.34 15.00 5.00 1 55.0
TG90022 .17 27 8 369 3.09 14.00 5.00 1 40.0
TG90113 .01 76 50 490 5.72 1.00 6.00 1 93.0
TG90114 .03 2 4 45 .60 5.00 5.00 2 3.0
TG90115 .22 2 4 108 .50 1.00 5.00 2 32.0
TG90116 .01 5 5 34 .50 1.00 5.00 2 1.0
TG90117 .02 58 55 896 4.24 1.00 5.00 1 410.0
TG90118 .02 85 92 401 4.53 2.00 5.00 1 184.0
TG90119 .02 3 5 35 .40 1.00 5.00 2 9.0
TG90120 .15 61 60 779 5.07 2.00 5.00 1 329.0
TG90121 .37 2 5 164 .69 1.00 5.00 2 58.0
TG90122 .17 3 5 112 .66 1.00 5.00 2 47.0
TG90123 .72 4 5 1346 1.41 1.00 5.00 1 560.0
TG90124 .46 1 1 2380 1.47 1.00 5.00 1 954.0
TG90125 .15 1 4 116 .57 1.00 5.00 2 27.0
TG90126 .24 1 3 258 .72 1.00 5.00 2 78.0
TG90127 1.22 1 4 37 1.33 1.00 5.00 2 4.0
------------------
Prøvenr. La* B*
TG90017 2.00 3
TG90018 2.00 5
TG90019 38.00 5
TG90020 16.00 6
TG90021 60.00 6
TG90022 35.00 4
TG90113 2.00 2
TG90114 2.00 3
TG90115 2.00 3
TG90116 2.00 3
TG90117 7.00 2
TG90118 7.00 2
TG90119 2.00 4
TG90120 9.00 2
TG90121 2.00 3
TG90122 2.00 3
TG90123 2.00 4
TG90124 2.00 2
TG90125 2.00 2
TG90126 2.00 2
TG90127 2.00 2


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse