English version
MALMDATABASEN
Registrering 5006 - 010 Tvestad
(Objekt Id: 144)
(Sist oppdatert: 15.05.2006)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Steinkjer (1723-3) Kart 1:250000: Namsos
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 630069 m. Nord: 7106392 m.
Lengdegrad: 11.6655290 Breddegrad: 64.0597400
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1990 - 1990 Befaring Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Genese: Ukjent Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Sevedekkekomplekset
Tektonisk complex: Skjøtingen Nappe
Intrusivt komplex:
Gruppe: Reinsvass Gp Formasjon: Våttå Fm

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TG90108 Fastfjell
Prøvetaker: Grenne, T.
Kommentar: Cpy(-sl?)-diss., konk. (skjerp).
Antall registrerte elementanalyser = 1
TG90167 Fastfjell
Prøvetaker: Grenne, T.
Kommentar: Cpy-po-diss./årer; cpy på sprekker.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5006 - 010 Tvestad

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
TG90108 Fastfjell 1388 10950 2 26 30 .8 3.0
TG90167 Fastfjell 1693 2614 57 36 24 .9 3.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
TG90108 1.0 2.0 2.0 12 36.9 64 18.00 3 2
TG90167 1.0 2.0 2 8.7 87 3.00 2 6
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
TG90108 1.55 53 78 900 6.07 9.00 7.00 2 16.0
TG90167 1.65 106 35 386 6.28 2.00 5.00 15 5.0
------------------
Prøvenr. La* B*
TG90108 7.00 2
TG90167 3.00 2


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse