English version
MALMDATABASEN
Registrering 5006 - 011 Sele
(Objekt Id: 145)
(Sist oppdatert: 15.05.2006)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Steinkjer (1723-3) Kart 1:250000: Namsos
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 621069 m. Nord: 7103592 m.
Lengdegrad: 11.4790760 Breddegrad: 64.0378980
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 235 / 70 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Snåsavass Formasjon: Lauvås

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TG90031 Fastfjell
Prøvetaker: Grenne, T.
Kommentar: Semimass. py, strat.
Antall registrerte elementanalyser = 1
TG90032 Fastfjell
Prøvetaker: Grenne, T.
Kommentar: Semimass. po(-cpy), strat.
Antall registrerte elementanalyser = 1
TG90033 Fastfjell
Prøvetaker: Grenne, T.
Kommentar: Semimass. py-po, strat.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 581 11,00,01)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Steinkjer (1723-3) Kart 1:250000: Namsos
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 621469 m. Nord: 7103892 m.
Lengdegrad: 11.4874970 Breddegrad: 64.0404480
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TG90040 Fastfjell
Prøvetaker: Grenne, T.
Kommentar: Semimass. po-py, strat.
Antall registrerte elementanalyser = 1
TG90041 Fastfjell
Prøvetaker: Grenne, T.
Kommentar: Båndet sl(?), strat.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5006 - 011 Sele

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
TG90031 Fastfjell 80 470 75 9 46 1.0 36.0
TG90032 Fastfjell 332 516 176 7 124 1.6 10.0
TG90033 Fastfjell 360 556 80 28 114 1.3 12.0
TG90040 Fastfjell 764 382 13 15 486 2.0 17.0
TG90041 Fastfjell 97 87 11 9 95 .3 2.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
TG90031 7.0 7.0 2.0 291 1.9 8 1.00 2 2
TG90032 7.0 5.0 2.0 6 3.0 8 10.00 3 2
TG90033 6.0 3.0 2.0 56 2.9 15 11.00 2 2
TG90040 16.0 53.0 2.0 63 1.5 4 13.00 2 2
TG90041 2.0 4.0 2.0 24 .9 5 11.00 2 2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
TG90031 27.20 19 9 296 19.49 5.00 7.00 1 16.0
TG90032 27.50 75 23 913 32.17 7.00 5.00 1 14.0
TG90033 22.90 21 8 420 29.01 6.00 5.00 1 4.0
TG90040 26.35 45 31 1226 35.25 7.00 5.00 1 3.0
TG90041 4.49 11 18 392 6.71 2.00 5.00 1 66.0
------------------
Prøvenr. La* B*
TG90031 2.00 2
TG90032 14.00 2
TG90033 9.00 2
TG90040 8.00 2
TG90041 8.00 3


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse