English version
MALMDATABASEN
Registrering 3813 - 044 Frierfjorden
(Objekt Id: 14503)
(Sist oppdatert: 09.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Bamble (3813)
Kart 1:50000: Kilebygd (1713-3) Kart 1:250000: Skien
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 532718 m. Nord: 6551191 m.
Lengdegrad: 9.5711290 Breddegrad: 59.0987800
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern-titan
Element(er): Fe Ti
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Ti-forekomst type(r)
Hovedtype: Magmatisk Ilm/Mt-forhold:
Subtype: Mt +/- Ilm +/- Ap i mafisk intrusjon %TiO(Malm):
Titan provins: Arendal - Bamble %P2O5(Malm):
Vertsbergart: %MgO(Ilm):
Hoved Ti mineral: Ilmenitt %V2O3(Mt):
ppm U (Rutil):
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
C. W. Carstens (1941): I Tråkåsen, ca. 1 km syd for Herre kapell ved Frierfjorden, opptrer flere malmslirer og malmlinser i gabbro og diallagit med strøkretning ENE og giennomggende temmelig steilt fall. Følgende analyser foreligger: Fe V TiO 2 Påsetning Rårnalm 38.4 0.35 Konsentrat 57.7 0.76 11.5 2.53 H. P. Geis (1967): Ved Herre, 6 km sydvest for Porsgrunn og på vestsiden av Frierfjorden, skal det være noen jern-titan forekomster. Beskrivelsene som foreligger er forholdsvis unøyaktige, og opplysningene hos folk førte meg til slutt til en gammel stoll, som imidlertid viste seg å inneholde sinkmalm. Her bør man ta kontakt med eieren for å se om han kan føre oss frem til selve forekomsten.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse