English version
MALMDATABASEN
Registrering 4601 - 014 Arna
(Objekt Id: 14526)
(Sist oppdatert: 09.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bergen (4601)
Kart 1:50000: Bruvik (1215-4) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 306018 m. Nord: 6705392 m.
Lengdegrad: 5.4743920 Breddegrad: 60.4380580
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern-titan
Element(er): Fe Ti
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Ti-forekomst type(r)
Hovedtype: Magmatisk Ilm/Mt-forhold:
Subtype: Mt +/- Ilm +/- Ap i mafisk intrusjon %TiO(Malm):
Titan provins: Bergen %P2O5(Malm):
Vertsbergart: %MgO(Ilm):
Hoved Ti mineral: Ilmenitt %V2O3(Mt):
ppm U (Rutil):
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
H. P. Geis (1967): I Bergarkivets rapport nr. 2856 er det gitt en beskrivelse av forekomsten. Den ligger ca. 1 km fra fjorden og i 150 m over havet på et høydedrag i nord-syd retning. Malmen danner slireformede inneslutninger i en labradorfels. Malmen er sterkt magnetisk og vokst sammen med granat og pyroksen. Lengst nord finnes det 2 blotninger med 15 m mellomrom i samme malmlinse. I den nordligste er det 1.20 m, og i den sydligste 1.40 m malm. Mektigheten avtok sydover til 15 cm og kilte ut. Den neste blotningen lå 500 m lenger syd på nordsiden av Store- knappen. Det var tydelige linser, den øverste 7 m lang og 2. 2 m bred (maksimalt). Nedenfor fantes det 2 atskillig mindre linser med mektigheter på mellom, 10 og 50 cm og lengder på 10 m. Den tredje forekomsten lå ved Yttre Arna, Lilleseter. Ved et lite vann ble det her funnet 2 malmlinser. Den største med en mektighet på mellom 0.5 og 1 m og en lengde på 5 m. Det skulle fremgå av det ovenstående at forekomsten er uten interesse.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse