Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 4631 - 011 Seifald
(Object Id: 14529)
(Last updated: 09.02.2005)

Location
County: Vestland Municipality: Alver (4631)
Map 1:50000: Herdla (1116-3) Map 1:250000: Bergen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32 (Coordinates NOT confirmed)
East: 282217 m. North: 6728992 m.
Longitude: 5.0170430 Latitude: 60.6373150
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron-Titanium
Element(s): Fe Ti
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)


Mineralization
Era: Proterozoic Period: Neoproterozoic
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Ti-deposit type(s)
Main type: Magmatic Ilm/Mt-ratio:
Sub type: Ilm +/- Mt +/- Ap in mafic intrusion %TiO(Ore):
Titanium province: Bergen %P2O5(Ore):
Host rock: Fe Ti ore %MgO(Ilm): <1
Main Ti mineral: Ilmenite %V2O3(Mt): < 0.4
ppm U (Rutile):
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Neoproterozoic
Province: Caledonian Basement Province
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten ligger like ved veien i et boligområde 1 km vest for Manger sentrum. Av det gamle gruveanlegget sees en 20m lang og 2-3 m bred vannfylt synk (Korneliussen m. fl. 1977). Bergarten i området er en biotittholdig feltspatisk gneis. malmen består av uregelmessige partier/klumper av massivmalm. På steintippen finnes enkelte blokker som inneholder opptil 2-3 dm store klumper av ilmenittmalm. Et polerslip viser at ilmenitten er en hemoilmenitt. Magnetitt er ikke observert. Forekomsten er uten økonomisk interesse.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing 2.5x"
Photo no. 2 showing 10x"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Korneliussen, A.; Staw, J. ; Midthjell, B. , 1978
Befaringer av malmforekomster, Hordaland 1977.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/17C;58 pages
Abstract:
For å høyne kunnskapsnivået og for dermed å bli bedre i stand til å plukke ut interessante forekomster og områder for nærmere undersøkelser, er det utført befaringer av malmforekomster i Hordaland sommeren 1977. 3 hovedområder har vært gjenstand for oppmerksomhet; Bergensmrådet (Fe, Ti, Cu, Ni-forekomster), Hardangerfjordområdet (Cu,Zn-forekomster) og Bømlo-området (Au, Cu-forekomster). Det gis en kort beskrivelse av de befarte forekomster, og en vurdering av de enkelte forekomster og av forekomsttyper og områder sett ut fra et økonomisk/malmgeologisk synspunkt.


The fact sheet was created on 24.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway