Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1578 - 007 Øyen
(Object Id: 14535)
(Last updated: 09.02.2005)

Location
County: Møre og Romsdal Municipality: Fjord (1578)
Map 1:50000: Tafjord (1319-3) Map 1:250000: Ålesund
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32 (Coordinates NOT confirmed)
East: 419718 m. North: 6898092 m.
Longitude: 7.4567020 Latitude: 62.2060630
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron-Titanium
Element(s): Fe Ti
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)


Mineralization
Era: Proterozoic Period:
Genesis: Orthomagmatic formation Form:
Main texture: Min. distribution: Disseminated (<20 % ore minerals)
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Ti-deposit type(s)
Main type: Magmatic Ilm/Mt-ratio:
Sub type: Mt +/- Ilm +/- Ap in mafic intrusion %TiO(Ore):
Titanium province: Møre %P2O5(Ore):
Host rock: %MgO(Ilm):
Main Ti mineral: Ilmenite %V2O3(Mt): 0.4 - 0.8
ppm U (Rutile):
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period:
Province: Caledonian Basement Province
Geotec.unit: Western Gneiss Region
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
Det foreligger en gammel rapport som antageligvis skriver seg fra ingeniør Stadheim, som også inneholder et magnetisk kart. I følge Stadheim er Øien-forekomsten den største i Tafjord-området. Den ligger i et gabbro.område som har et utgående på ca. 25000 m2, og so inneholder linser av rik malm med et malmareal på 1000-2000 m2 samt impregnasjoner som man etter det magnetiske kartet kan anslå til det tredobbelte areal. man må imidlertid være oppmerksom på at gabbroen, og dermed malmen, ikke synes å gå mot dypet. Det er muligheter for slike malmforekomster i omgivelsene uten at noe nærmere er kjent. Terrengforholdene synes å være vanskelige. Det foreligger følgende analyser: Råmalm:51.0 % Fe, 0.31 % V. Konsentrat (>70 mesh): 64.0 % Fe, 0.37 % V, 0.96 % TiO2. Påsetning: 1:1.79. Gjelsvik foretok en mineralseparasjon og fremstilte magnetitt og ilmenitt-konsentrater >100/>150 mesh (Economic Geology 52, side 442 til 498, 1957): Magnetitt Ilmenitt SiO2 0.9 0.3 TiO2 1.1 46.9 Fe2O3 63.4 8.9 V2O3 1.0 0.3 Cr2O3 1.9 0.1 FeO 31.3 41.6 MgO ikke bestemt 0.8 MnO 0 0.7 H. Carstens oppgir i D.K.N.V.S. skrifter 1957 nr.3 følgende analyse av magnetitt (>100 og >150 mesh): 1) 0.9 % TiO2, 0.35 % V, 0.60 % Cr, 0.02 % Mn, 0.01 % Co, 0.05 % Ni. 2) 1.9 % TiO2, 0.44 % V, 0.50 % Cr, 0.02 % Mn, 0.02 % Co, 0.04 % Ni.


The fact sheet was created on 22.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway