English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1813 - 307 Sausvatnet
(Objekt Id: 14848)
(Sist oppdatert: 20.02.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Brønnøy (1813)
Kart 1:50000: Velfjord (1825-4) Kart 1:250000:
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 390199 m. Nord: 7245399 m.
Lengdegrad: 12.6435470 Breddegrad: 65.3130850
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Talk Ressursundertype: Serpentin

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Ligger inne i et skyvedekke med bergarter fra tidlig til middel Ordovicium i alder. Det kan være en del av samme sonen som opptrer på Nevernes ved Heggefjorden. Bergarten er i hovedsak en serpentinitt.
Beliggenhet
Ligger tett inntil Rv 803 mellom E6 og Brønnøysund. Avstand til Hommelstø er drøye 10 km.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Thorsnes, Terje; Løseth, Helge , 1991
Tectonostratigraphy in the Velfjord-Tosen region, southwestern part of the Helgeland Nappe Complex, Central Norwegian Caledonides.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU Bulletin; No.421;1-18 sider
Abstrakt:
In the southwestern parts of the Helgeland Nappe Complex, dismembered ophiolites and their cover sequences are imbricated together with nappes consisting dominantly of continentally derived rock units. A local nappe sequence comprises three nappes, informally termed the Lower, Middle and Upper nappes. The Lower and Upper nappes consist of partly migmatic mica gneisses and othogneisses associated with marbles and calc-silicate gneisses. Between these nappes, the Middle nappe includes an igneous complex of mafic and ultramafic rocks of ophiolitic affinity, unconformably overlain by a cover sequence with material derived partly from the ophiolite substrate. Plutonic rocks, ranging from hornblende gabbros to diorites and granites, were emplaced at several stages during the tectonometamorphic evolution of the region. Based on comparison with nearby areas, most of the regional metamorphism and deformation would seem to have occured in the Ordovician, with a later phase of thrusting during the Mid Silurian to Early Devonian Scandian orogeny.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse