English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 5419 - 303 Matvatnet
(Objekt Id: 14967)
(Sist oppdatert: 24.02.2004)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Sørreisa (5419)
Kart 1:50000: Målselv (1433-2) Kart 1:250000: Tromsø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 391449 m. Nord: 7660400 m.
Lengdegrad: 18.2810760 Breddegrad: 69.0325750
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Olivin Ressursundertype: Ultramafitt (uspes.)

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Zwaan, K.B.; Fareth, E.; Grogan, P.W. , 1998
Tromsø. Berggrunnskart Tromsø M 1:250 000; trykt i farger
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart sider
Abstrakt:
Beskrivelsen finnes på kartet.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Fareth, E. 1983: Berggrunnskart Målselv 1433.2 M 1:50000. Prelim. utgave, NGU.


Landmark, K. 1974: Beskrivelse til de geologiske kartbladene Tromsø og Målselv. Et snitt gjennom fjellkjeden i Midt-Troms. Del II: A: Tekstbind, 259 sider med kart og tabeller. B: 103 fotos av bergarter. Tromsø Museums Skrifter, Vol XV.


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse