English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1826 - 312 Tuva
(Objekt Id: 14991)
(Sist oppdatert: 11.10.2010)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 461999 m. Nord: 7283999 m.
Lengdegrad: 14.1732180 Breddegrad: 65.6755810
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Olivin Ressursundertype: Ultramafitt (uspes.)

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Stølen, Lars Kr. , 1985
Et geologisk studium av solitære ultramafiske bergarter og omkringliggende metasedimenter og metavulkanitter tilhørende Kølidekkene i Krutådalsområdet, Hattfjelldal, Nordland.
;UiO Geologisk fellesråd;AVHANDLING

Dallmann, W.K. , 1994
Hattfjelldal. Berggrunnskart; Hattfjelldal; 19262; 1:50 000; trykt i farger; NGU Rapport 93.044
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NGUAK96027 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUAK96028 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUAK96029 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUAK96031 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1826 - 312 Tuva

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
NGUAK96027 Fastfjell 40.40 0.25 0.00 8.90 0.13 46.00 0.31
NGUAK96028 Fastfjell 38.40 0.23 0.00 12.80 0.14 43.10 0.04
NGUAK96029 Fastfjell 39.20 0.20 0.00 11.80 0.14 44.40 0.04
NGUAK96031 Fastfjell 40.60 0.39 0.00 8.40 0.06 40.70 0.04
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
NGUAK96027 0.00 0.00 0.00 4.05 100.00
NGUAK96028 0.00 0.00 0.00 5.05 100.00
NGUAK96029 0.00 0.00 0.00 4.10 100.00
NGUAK96031 0.00 0.00 0.00 9.53 100.00


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse