English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1826 - 313 Krutvassrøddiken
(Objekt Id: 14992)
(Sist oppdatert: 11.10.2010)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 468000 m. Nord: 7284999 m.
Lengdegrad: 14.3035090 Breddegrad: 65.6852040
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Olivin Ressursundertype: Ultramafitt (uspes.)

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Stølen, Lars Kr. , 1985
Et geologisk studium av solitære ultramafiske bergarter og omkringliggende metasedimenter og metavulkanitter tilhørende Kølidekkene i Krutådalsområdet, Hattfjelldal, Nordland.
;UiO Geologisk fellesråd;AVHANDLING

Stigh, Jimmy , 1979
Ultramafites and detrial serpentinites in the central and southern parts of the Caledonian Allochthon in Scandinavia.
;Chalmers Tekniska Högskola. Geologiska Institutionen;AVHANDLING;Publikation; No.A 27;222 s. sider
Abstrakt:
Ultramafic rocks and detrial serpentinites in the central and southern part of the allochthon in Scandinavia have been investigated. The ultramafic bodies consist mainly of peridotites and olivinites, which are more or less serpentinised. Dunites, serpentinites, soapstones, sagvandites, harzburgites, and cortlandites also occur. These ultramafites appear as parts of layered intrusions and as isolated tectonic lenses. The latter are focussed in the present paper; they compose the great majority (>90 %) of the ultramafic rocks in the Scandinavian Caledonides. This category of rocks is referred to here as solitary, primitive ultramafites; being entirely composed of ultramafic material of mantle-like composition. (...)

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NGUAK96017 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUAK96018 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUAK96019 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUAK96020 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUAK96022 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUAK96023 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUAK96024 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUAK96025 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUAK96026 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1826 - 313 Krutvassrøddiken

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
NGUAK96017 Fastfjell 39.20 0.48 0.00 10.00 0.09 40.20 0.06
NGUAK96018 Fastfjell 40.70 0.38 0.00 7.50 0.11 44.60 0.04
NGUAK96019 Fastfjell 40.60 0.37 0.00 7.00 0.08 44.70 0.04
NGUAK96020 Fastfjell 39.30 0.33 0.00 9.00 0.14 47.30 0.05
NGUAK96022 Fastfjell 40.70 0.41 0.00 8.40 0.11 44.90 0.14
NGUAK96023 Fastfjell 39.90 0.19 0.00 9.60 0.15 48.50 0.06
NGUAK96024 Fastfjell 40.50 0.30 0.00 8.60 0.12 44.70 0.20
NGUAK96025 Fastfjell 40.20 0.28 0.00 8.20 0.11 44.10 0.14
NGUAK96026 Fastfjell 40.80 0.29 0.00 8.30 0.12 44.00 0.22
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
NGUAK96017 0.00 0.00 0.00 9.41 99.00
NGUAK96018 0.00 0.00 0.00 6.58 100.00
NGUAK96019 0.03 0.00 0.00 6.70 100.00
NGUAK96020 0.00 0.00 0.00 2.99 99.00
NGUAK96022 0.00 0.00 0.00 5.29 100.00
NGUAK96023 0.01 0.00 0.00 1.49 100.00
NGUAK96024 0.00 0.00 0.00 5.48 100.00
NGUAK96025 0.02 0.00 0.00 6.70 100.00
NGUAK96026 0.00 0.00 0.00 6.06 100.00


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse