English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1837 - 317 Grønøy
(Objekt Id: 15005)
(Sist oppdatert: 11.10.2010)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Meløy (1837)
Kart 1:50000: Meløy (1928-4) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 430499 m. Nord: 7409400 m.
Lengdegrad: 13.4192180 Breddegrad: 66.7949210
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Olivin Ressursundertype: Ultramafitt (uspes.)

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bucher-Nurminen, Kurt , 1988
Metamorphism of ultramafic rocks in the Central Scandinavian Caledonides
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Special publication; No.3;86-95 sider
Abstrakt:
Lenses and boudins of ultramafic rocks in the Central Scandinavian Caledonides (CSC) represent parts of dismembered ophiolite sequences and fragments of sub- continental upper mantle. The metaperidotites are isofacial with the metamorp- hic envelope, usually metasediments but in place also metagranitoids. Metamorphic assemblages in metaperidotites of the CSC, together with additional geological constraints, define a regional metamorphic gradient of prograde metamorphism which passes through the approximate PT-coordinates (in C and kbars): 400/4, 500/6, 600/8, 700/9. The sequence of prograde metamorphic assemblages is (with increasing temperature): antigorite+brucite, antigorite+ forsterite, forsterite+talc, forsterite+enstatite+chlorite, and forsterite+ enstatite+green spinel. The maximum temperature was not sufficient to replace calcic amphibole by calcic pyroxene. Pargasite overgrowth on earlier tremolite demonstrates the prograde nature of the metamorphism. Most of the ultramafic rocks probably represent progresively metamorphosed serpentinites (mantle-or crustal serpentinites?). The regional distribution of assemblages in the ultramafic rocks of the CSC defines a regular pattern which cross-cuts the nappe boundaries of the area.

Gustavson, M.; Skauli, H. , 1990
Meløy. Berggrunnskart; Meløy; 19284; 1:50 000; sort/hvitt;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NGUAK96055 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUAK96056 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUAK96057 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHG96053 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHG96054 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1837 - 317 Grønøy

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
NGUAK96055 Fastfjell 51.40 1.81 0.00 4.20 0.09 25.80 12.91
NGUAK96056 Fastfjell 48.80 1.18 0.00 8.30 0.14 36.60 0.38
NGUAK96057 Fastfjell 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NGUHG96053 Fastfjell 42.40 0.52 0.00 11.70 0.12 41.70 0.10
NGUHG96054 Fastfjell 45.60 9.84 0.00 8.10 0.13 20.90 13.60
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
NGUAK96055 0.28 0.04 0.00 3.21 100.00
NGUAK96056 0.00 0.46 0.00 1.99 98.00
NGUAK96057 0.00 0.00 0.00 0.00 .00
NGUHG96053 0.01 0.00 0.00 3.34 100.00
NGUHG96054 0.82 0.07 0.00 1.15 100.00


Faktaarket ble generert 03.10.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse