English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1837 - 318 Ørnes
(Objekt Id: 15006)
(Sist oppdatert: 11.10.2010)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Meløy (1837)
Kart 1:50000: Meløy (1928-4) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 442600 m. Nord: 7418500 m.
Lengdegrad: 13.6899860 Breddegrad: 66.8790450
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Olivin Ressursundertype: Ultramafitt (uspes.)

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bucher-Nurminen, Kurt , 1988
Metamorphism of ultramafic rocks in the Central Scandinavian Caledonides
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Special publication; No.3;86-95 sider
Abstrakt:
Lenses and boudins of ultramafic rocks in the Central Scandinavian Caledonides (CSC) represent parts of dismembered ophiolite sequences and fragments of sub- continental upper mantle. The metaperidotites are isofacial with the metamorp- hic envelope, usually metasediments but in place also metagranitoids. Metamorphic assemblages in metaperidotites of the CSC, together with additional geological constraints, define a regional metamorphic gradient of prograde metamorphism which passes through the approximate PT-coordinates (in C and kbars): 400/4, 500/6, 600/8, 700/9. The sequence of prograde metamorphic assemblages is (with increasing temperature): antigorite+brucite, antigorite+ forsterite, forsterite+talc, forsterite+enstatite+chlorite, and forsterite+ enstatite+green spinel. The maximum temperature was not sufficient to replace calcic amphibole by calcic pyroxene. Pargasite overgrowth on earlier tremolite demonstrates the prograde nature of the metamorphism. Most of the ultramafic rocks probably represent progresively metamorphosed serpentinites (mantle-or crustal serpentinites?). The regional distribution of assemblages in the ultramafic rocks of the CSC defines a regular pattern which cross-cuts the nappe boundaries of the area.

Gustavson, M.; Skauli, H. , 1990
Meløy. Berggrunnskart; Meløy; 19284; 1:50 000; sort/hvitt;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Sørensen, H. 1967: Metamorphic and metasomatic process in the formation of ultramafic rocks. In: Ultramafic and related rocks. Ed. P. J Wyllie. P 204-212.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NGUAK96062 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUAK96063 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1837 - 318 Ørnes

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
NGUAK96062 Fastfjell 42.50 0.84 0.00 10.70 0.15 38.20 0.19
NGUAK96063 Fastfjell 46.80 0.74 0.00 7.30 0.15 22.90 13.58
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
NGUAK96062 0.03 0.28 0.00 6.74 100.00
NGUAK96063 0.32 0.02 0.00 6.98 99.00


Faktaarket ble generert 20.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse