English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1836 - 316 Rauholmen 1
(Objekt Id: 15018)
(Sist oppdatert: 26.02.2004)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Rødøy (1836)
Kart 1:50000: Rødøy (1828-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 401700 m. Nord: 7381900 m.
Lengdegrad: 12.7868540 Breddegrad: 66.5405030
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Olivin Ressursundertype: Ultramafitt (uspes.)

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Korneliussen, Are , 1976
Malmgeologisk undersøkelse med henblikk på økonomisk utnyttelse av kromittforekomstene på kartbladene Rødøy og Lurøy.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Korneliussen, Are , 1977
Kromitt, sulfider, olivin, talk og magnesitt i alpintype perido- titter, Æsjeholmene, Lurøy og Rødøy kommuner, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1430/22A;19 sider
Abstrakt:
Formålet med oppdraget var å få undersøkt interessante mineraler innen perido- titter på Nord-Helgeland. Peridotittene ligger i granatglimmergneiser som linseformete legemer. Størrelsen på peridotittlinsene ligger i gjennomsnitt på 200-300m langs lengste utstrekning. Peridotittene inneholder de økonomisk interessante mineralene olivin, talk, magnesitt, kromitt og pentlanditt. Kromitten tilfredsstiller ikke kravene til gehalter og kvalitet innen de forskjellige anvendelsesområder, og opptrer bare i beskjedne mengder. Talk og magnesitt er ikke i økonomiske mengder hver for seg,men kan samlet være av interesse. Videre undersøkelser om mengder, gehalter, oppredningsmessige forhold og anvendelsesmuligheter foreslås. Nikkel i sulfider (hovedsakelig pentlanditt) er ikke av økonomisk interesse. Silikatbundet nikkel kan ha en framtidig interesse ved forbedrete prosesser for nikkelutvinning.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse