English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1836 - 330 Sjåvika
(Objekt Id: 15032)
(Sist oppdatert: 11.10.2010)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Rødøy (1836)
Kart 1:50000: Melfjorden (1928-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 424299 m. Nord: 7389700 m.
Lengdegrad: 13.2905490 Breddegrad: 66.6168030
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Olivin Ressursundertype: Ultramafitt (uspes.)

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Dette er en liten kuppe med ultramafisk bergart som er sterkt omvandlet og viser, store kystaller av enstatitt og olivin i jack straw tekstur.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Korneliussen, Are , 1976
Malmgeologisk undersøkelse med henblikk på økonomisk utnyttelse av kromittforekomstene på kartbladene Rødøy og Lurøy.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NGUHG96047 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHG96048 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1836 - 330 Sjåvika

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
NGUHG96047 Fastfjell 40.70 0.35 0.00 7.60 0.11 41.00 0.14
NGUHG96048 Fastfjell 31.80 1.37 0.00 9.10 0.13 40.00 0.16
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
NGUHG96047 0.03 0.00 0.00 9.62 100.00
NGUHG96048 0.03 0.00 0.00 10.19 93.00


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse