English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 5006 - 605 Følling
(Objekt Id: 15100)
(Sist oppdatert: 05.05.2011)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Steinkjer (1723-3) Kart 1:250000: Namsos
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 623141 m. Nord: 7109974 m.
Lengdegrad: 11.5266330 Breddegrad: 64.0943830
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Marmor og kalkstein Ressursundertype: Marmor
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 02.des.2009 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Blå Olav, Følling Klassifikasjon: blokker Farge: Blålig
Fargespill: Homogenitet: Dårlig
Litologi: Kalkspatmarmor Kornstørrelse: Middels-grovkornet(1->3mm)

Foto nr. 1 viser "Polert plate"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Marmoren her er noe mer foldet og har dermed en mer "livlig" struktur enn Snåsa-marmor (NT0088). Sagsnitt parallelt den dominerende foliasjonsretning gir en klassisk "marmorert" struktur. Denne marmoren virker mørkere og mer båndet/bølget i sagsnitt vinkelrett på foliasjonen. Her er mindre grad av foliasjonsoppsprekning enn i Snåsa-marmor. Marmoren inneholder en god del svovelkis. Denne opptrer i første rekke i de lyse kalkspatbåndene, og forekommer dels som euhedrale krystaller, dels som finfordelt "støv". Bergarten er forholdsvis homogen og viser oppsprekking med 1-1,5 m mellomrom. Benkning (lagning) faller med ca. 50° mot vest. Det har ikke vært drift på forekomsten som natursteinsforekomst. Prøveblokk ble tatt ut av NGU i 1992. Marmoren har "god klang" og er tett i stukturen. Men den slites lett, og det relativt høye svovelkisinnholdet kan føre til rustutvikling ved bruk utendørs og i våte rom.
Beliggenhet
Forekomsten er et gammelt massetak (brutt ut stort sett til veiformål og jordbrukskalk) beliggende inntil E6 2-3 km nord for avkjøring til riksvei 17.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gautneb, H.; Heldal, T. , 1994
Naturstein i Nord-Trøndelag
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.94.053;31 sider
Abstrakt:
Rapporten inneholder en oversikt over natursteinsforekomster i Nord-Trøndelag. Både nedlagte brudd, brudd i drift og nye forekomster som har fremkommet gjennom geologiske undersøkelser de siste årene er representert. Hver forekomst er presentert med kortfattet beskrivelse og bilde. Oversiktskart og kart over forekomster er gitt i vedlegg.

Gautneb, Håvard , 1991
Database over industrimineral forekomster i Nord-Trøndelag og Fosen, foreløpig versjon.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.91.267;75 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en oversikt over samtlige forekomster av Industrimineraler i Nord-Trøndelag og Fosen. Rapporten gir navn, forekomstnr. UTM koordinater samt en kortfattet beskrivelse av alle forekomstene. Rapporter fra NGUs arkiv og bergarkivet er også knyttet til forekomstene. Sammen med rapporten følger en diskett med et database program for PC der søk og utlisting av forekomstene kan gjøres.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
24085 Løsblokk
Lager: Løkken
Kommentar: Kalkspatmarmor, mørk, gråblå.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse