English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3005 - 603 Narverud 1
(Objekt Id: 15407)
(Sist oppdatert: 11.10.2011)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Drammen (3005)
Kart 1:50000: Lier (1814-4) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 561860 m. Nord: 6623450 m.
Lengdegrad: 10.1005980 Breddegrad: 59.7443160
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Granitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 17.sep.2004 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bruddet er 50-60 m langt, 20-30 bredt og 7-8 m avsenkning i bakkant. Det er tilnaærmet plant i bunnen, og brukes i dag til oppbevaring av vrakgods etter lastebil- og anleggsvirksomhet (se bilder). Drammensgranitten her er en betydelig blekere variant enn i Åssida nord for Drammen, og som er mest vanlig for Drammensgranitt. Benketykkelsen er 2-3 m.
Beliggenhet
For å komme til forekomsten må en ta av fra riksvei 283 og kjøre over jernbanelinja på gårdsvei mot Narverud. Der veien deler seg må en ta vei lengst til venstre, og en vil finne forekomsten like etter siste veikrysset.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"
Foto nr. 2 viser "Bakkant av brudd"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Oxaal, John , 1916
Norsk granit
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.76;1-220 sider
Abstrakt:
This work is a report of granite and the granite industry in Norway. It contains a description of the various fields of granite and similar rocks from a scientific as well as from a technical and economical standpoint. The geological occurrence of the various rocks, their chemical and mineralogical composition, are thoruoughlyoughly treated, also the questions of practical interest, as the quality and other technical properties, further the problems of location and conditions for transport, conditions for quarrying and otherquestions of interest in the utilization of the various occurrences of granite. Granite: This chapter consideres first the mineralogical and chemical composition of the granite, and the various types of granite resulting from the varying composition; thereafter the most important structural types and how these are dependent on the geological appearance of the rock. Lakkolites and other froms assumed by granite masses when injected into the crust of the earth, are mentioned; some examples of beautifully formed lakkolites are also mentioned. The question of sheet structure and rift in the granite are of great importance in its utilization, and are of interest both practically and theoretically.

Navn på lokalitet: Narverud 2
(Objekt Id: 15410 603,01,00)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Drammen (3005)
Kart 1:50000: Lier (1814-4) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 561920 m. Nord: 6623479 m.
Lengdegrad: 10.1016740 Breddegrad: 59.7445760
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Granitt
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 17.sep.2004 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Ca. 50 videre langs veien ligger dette bruddet som er ca. 20 m langt med bruddåpning mot veien. Bruddveggen i bakkant er ca. 2 m. Liksom hovedbruddet er dette sterkt overgrodd og ikke lett å se ved første øyekast.


Faktaarket ble generert 06.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse