English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 301 - 603 Svartkulp 1
(Objekt Id: 15415)
(Sist oppdatert: 16.02.2010)

Lokalisering
Fylke: Oslo Kommune: Oslo (301)
Kart 1:50000: Oslo (1914-4) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 596930 m. Nord: 6650280 m.
Lengdegrad: 10.7367940 Breddegrad: 59.9784200
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Syenitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 24.sep.2004 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Dette er et av de største av de gamle bruddene i Oslo-marka. Arealet er ca. 60 m x 30-40 m, og største avsenkning er 3 m. I likhet med andre brudd i området antas steinen å ha blitt brukt til hus- og forstøtningsmurer nede i byen.
Beliggenhet
Her er et større bruddområde beliggende nord-vest for Svartkulp. "Skogsvei" fra Sognsvann går her i nord-nordøstlig retning og går rett gjennom bruddområdet.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddområde"
Foto nr. 2 viser "Bruddområde"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Oxaal, John , 1916
Norsk granit
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.76;1-220 sider
Abstrakt:
This work is a report of granite and the granite industry in Norway. It contains a description of the various fields of granite and similar rocks from a scientific as well as from a technical and economical standpoint. The geological occurrence of the various rocks, their chemical and mineralogical composition, are thoruoughlyoughly treated, also the questions of practical interest, as the quality and other technical properties, further the problems of location and conditions for transport, conditions for quarrying and otherquestions of interest in the utilization of the various occurrences of granite. Granite: This chapter consideres first the mineralogical and chemical composition of the granite, and the various types of granite resulting from the varying composition; thereafter the most important structural types and how these are dependent on the geological appearance of the rock. Lakkolites and other froms assumed by granite masses when injected into the crust of the earth, are mentioned; some examples of beautifully formed lakkolites are also mentioned. The question of sheet structure and rift in the granite are of great importance in its utilization, and are of interest both practically and theoretically.

Navn på lokalitet: Svartkulp 2
(Objekt Id: 15418 603,01,00)

Lokalisering
Fylke: Oslo Kommune: Oslo (301)
Kart 1:50000: Oslo (1914-4) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 597124 m. Nord: 6649574 m.
Lengdegrad: 10.7399530 Breddegrad: 59.9720380
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Syenitt
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 24.sep.2004 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Et par angrepspunkter hvor det er tatt ut begrensede mengder blokk.
Beliggenhet
Dette bruddet ligger 6-700 m sørøst for hovedforekomsten, på sørsiden av Svartkulp opp mot høyde 229.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Lite brudd"
Foto nr. 2 viser "Lite brudd"

Navn på lokalitet: Svartkulp 3
(Objekt Id: 15421 603,02,00)

Lokalisering
Fylke: Oslo Kommune: Oslo (301)
Kart 1:50000: Oslo (1914-4) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 597030 m. Nord: 6649700 m.
Lengdegrad: 10.7383120 Breddegrad: 59.9731910
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Syenitt
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 24.sep.2004 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Her er det brutt ut noe syenitt på en ca. 1 m høy benk.
Beliggenhet
Dette bruddet ligger nærmere Svartkulp enn nr. 2, dvs. noe lenger vest og nord.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Utbrutt blokk"

Navn på lokalitet: Svartkulp 4
(Objekt Id: 15423 603,03,00)

Lokalisering
Fylke: Oslo Kommune: Oslo (301)
Kart 1:50000: Oslo (1914-4) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 596965 m. Nord: 6650323 m.
Lengdegrad: 10.7374590 Breddegrad: 59.9788060
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Syenitt
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 24.sep.2004 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Begrensede mengder blokk er tatt ut her.
Beliggenhet
Dette bruddet ligger mellom Sognsvann og Svartkulp, ved et veidele.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Brudd med utbrutt blokk"


Faktaarket ble generert 27.11.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse