English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 301 - 604 Blanksjø 1
(Objekt Id: 15425)
(Sist oppdatert: 08.06.2012)

Lokalisering
Fylke: Oslo Kommune: Oslo (301)
Kart 1:50000: Oslo (1914-4) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 596850 m. Nord: 6650590 m.
Lengdegrad: 10.7355070 Breddegrad: 59.9812210
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Syenitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 24.sep.2004 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Dette er et større bruddområde med en vannfylt synk midt i området. Ellers er maksimal avsenkning 1 m. Bergarten er grefsensyenitt.
Beliggenhet
Forekomsten ligger ca. 100 m vest for nedre Blanksjø i veiløst skogsterreng.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddområde"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Oxaal, John , 1916
Norsk granit
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.76;1-220 sider
Abstrakt:
This work is a report of granite and the granite industry in Norway. It contains a description of the various fields of granite and similar rocks from a scientific as well as from a technical and economical standpoint. The geological occurrence of the various rocks, their chemical and mineralogical composition, are thoruoughlyoughly treated, also the questions of practical interest, as the quality and other technical properties, further the problems of location and conditions for transport, conditions for quarrying and otherquestions of interest in the utilization of the various occurrences of granite. Granite: This chapter consideres first the mineralogical and chemical composition of the granite, and the various types of granite resulting from the varying composition; thereafter the most important structural types and how these are dependent on the geological appearance of the rock. Lakkolites and other froms assumed by granite masses when injected into the crust of the earth, are mentioned; some examples of beautifully formed lakkolites are also mentioned. The question of sheet structure and rift in the granite are of great importance in its utilization, and are of interest both practically and theoretically.

Navn på lokalitet: Blanksjø 2
(Objekt Id: 15428 604,01,00)

Lokalisering
Fylke: Oslo Kommune: Oslo (301)
Kart 1:50000: Oslo (1914-4) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 597050 m. Nord: 6650580 m.
Lengdegrad: 10.7390840 Breddegrad: 59.9810840
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Syenitt
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 24.sep.2004 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Det er her brutt på flere ca. 1 m høye benker i syenitten. Relativt stort bruddområde med mye utbrutt blokk.
Beliggenhet
Dette er et bruddområde like øst for nedre Blanksjø og vest for vei fra parkeringsplass sør for Sognsvann.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddoråde like øst for nedre Blanksjø"

Navn på lokalitet: Blanksjø 3
(Objekt Id: 15430 604,02,00)

Lokalisering
Fylke: Oslo Kommune: Oslo (301)
Kart 1:50000: Oslo (1914-4) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 596990 m. Nord: 6650529 m.
Lengdegrad: 10.7379860 Breddegrad: 59.9806490
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Syenitt
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 24.sep.2004 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Lite brudd vest for nedre Blanksjø.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Lite brudd"

Navn på lokalitet: Blanksjø 4
(Objekt Id: 15432 604,03,00)

Lokalisering
Fylke: Oslo Kommune: Oslo (301)
Kart 1:50000: Oslo (1914-4) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 596927 m. Nord: 6650488 m.
Lengdegrad: 10.7368380 Breddegrad: 59.9802880
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Syenitt
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 24.sep.2004 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Middels stort brudd til oslomarka å være. Det er brutt på et par benker i syenitten over en lengde på ca. 50 m.
Beliggenhet
Brudd beliggende vest for nedre Blanksjø og sørvest for Blanksjø vest 1.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddområde"

Navn på lokalitet: Blanksjø 5
(Objekt Id: 15434 604,04,00)

Lokalisering
Fylke: Oslo Kommune: Oslo (301)
Kart 1:50000: Oslo (1914-4) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 596939 m. Nord: 6650660 m.
Lengdegrad: 10.7371510 Breddegrad: 59.9818280
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Syenitt
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 24.sep.2004 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Det er brutt stein over et område på 30 m x 40 m og maksimal avsenkning er 1 m.
Beliggenhet
Bruddområdet ligger nordvest for nedre Blanksjø.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddområde"

Navn på lokalitet: Blanksjø 6
(Objekt Id: 15436 604,05,00)

Lokalisering
Fylke: Oslo Kommune: Oslo (301)
Kart 1:50000: Oslo (1914-4) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 596900 m. Nord: 6650730 m.
Lengdegrad: 10.7364680 Breddegrad: 59.9824660
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Syenitt
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 24.sep.2004 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bruddområdet er ganske stort. Storparten av området har ca. 1 m avsenkning, men ett område er drevet 7-8 m ned i terrenget (se bilde). Sannsynligvis produksjon av gatesten her,- bare småstein ligger igjen etter tilhoggingen.
Beliggenhet
Bruddet ligger i veiløst terreng nord for nedre Blanksjø.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"

Navn på lokalitet: Blanksjø 7
(Objekt Id: 15438 604,06,00)

Lokalisering
Fylke: Oslo Kommune: Oslo (301)
Kart 1:50000: Oslo (1914-4) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 596799 m. Nord: 6650790 m.
Lengdegrad: 10.7347050 Breddegrad: 59.9830280
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Syenitt
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 24.sep.2004 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Også et brudd nord for nedre Blanksjø hvor en god del stein er tatt ut. Største avsenkning 4-5 m. Vraksteinen i bruddet tyder på produksjon av gatesten her også.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse