English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 301 - 609 Stig 1
(Objekt Id: 15460)
(Sist oppdatert: 21.05.2012)

Lokalisering
Fylke: Oslo Kommune: Oslo (301)
Kart 1:50000: Oslo (1914-4) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 601699 m. Nord: 6648280 m.
Lengdegrad: 10.8212270 Breddegrad: 59.9593190
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Syenitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 27.sep.2004 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Grorudgranitt Klassifikasjon: blokker Farge: Rosa
Fargespill: Homogenitet: God
Litologi: Syenitt Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm)

Mineralogi:
Feltspat Hovedmineral (>10%)
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Pyroksen Underordnet mineral (1-10%)
Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Hornblende Underordnet mineral (1-10%)

Foto nr. 1 viser "Statue ved Saltstraumen, Nordland"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten her er Grefsensyenitt. Den er veldig lik ordinær nordmarkitt, men er noe mer finkornet. Det er tatt ut stein over en lengde på 60 m i Ø-V-retning, men det er ikke gått i dybden (maksimalt 1 m).
Brukseksempler
Dette er av de eldste nordmarkittbruddene, og det er mest sannsynlig at det i dette bruddet er tatt ut blokk til: 1) Løvene foran stortingsbygningen 2) Statue ved Saltstraumen (se bilde)
Beliggenhet
Denne lokaliteten ligger nord for Årvoll, rett vest for Årvollåsen. En bomvei går i nord-sør-retning på vestsiden av Årvollåsen. Et stykke nord for bommen går en kjerrevei mot nordøst. Forekomsten ligger rett vest for krysset mellom bomveien og kjerreveien.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Brudd i tett granskog"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Oxaal, John , 1916
Norsk granit
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.76;1-220 sider
Abstrakt:
This work is a report of granite and the granite industry in Norway. It contains a description of the various fields of granite and similar rocks from a scientific as well as from a technical and economical standpoint. The geological occurrence of the various rocks, their chemical and mineralogical composition, are thoruoughlyoughly treated, also the questions of practical interest, as the quality and other technical properties, further the problems of location and conditions for transport, conditions for quarrying and otherquestions of interest in the utilization of the various occurrences of granite. Granite: This chapter consideres first the mineralogical and chemical composition of the granite, and the various types of granite resulting from the varying composition; thereafter the most important structural types and how these are dependent on the geological appearance of the rock. Lakkolites and other froms assumed by granite masses when injected into the crust of the earth, are mentioned; some examples of beautifully formed lakkolites are also mentioned. The question of sheet structure and rift in the granite are of great importance in its utilization, and are of interest both practically and theoretically.

Navn på lokalitet: Stig 2
(Objekt Id: 15462 609,01,00)

Lokalisering
Fylke: Oslo Kommune: Oslo (301)
Kart 1:50000: Oslo (1914-4) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 601759 m. Nord: 6648269 m.
Lengdegrad: 10.8222960 Breddegrad: 59.9592140
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Syenitt
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 27.sep.2004 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Dette er et ganske lite brudd på ca. 10 m x 5 m med mindre enn 1 m avsenkning.
Beliggenhet
Denne lokaliteten ligger øst for det samme krysset som er beskrevet i Stig 1.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"


Faktaarket ble generert 27.11.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse