English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 301 - 611 Sandås 1
(Objekt Id: 15485)
(Sist oppdatert: 16.02.2010)

Lokalisering
Fylke: Oslo Kommune: Oslo (301)
Kart 1:50000: Oslo (1914-4) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 603075 m. Nord: 6647940 m.
Lengdegrad: 10.8456840 Breddegrad: 59.9559250
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Syenitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 28.sep.2004 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bruddet har anselige dimensjoner. Bruddkanten over bebyggelsen ble skrittet til å være ca. 280 m, avsenkningen i nordre del er 1-2 m mens den i søndre del er 5-6 m. Hvor langt innover det bebygde området bruddet har gått er vanskelig å si, men totalt er det nok tatt ut flere tusen m3 stein her.
Beliggenhet
Beliggenheten til dette bruddet er rett øst for Årvollåsen i utkanten av bebyggelsen på Sandås, og deler av det er gjenbygd av eneboliger.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Panoramabilde av bruddet"
Foto nr. 2 viser "Bruddets nordre område"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Oxaal, John , 1916
Norsk granit
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.76;1-220 sider
Abstrakt:
This work is a report of granite and the granite industry in Norway. It contains a description of the various fields of granite and similar rocks from a scientific as well as from a technical and economical standpoint. The geological occurrence of the various rocks, their chemical and mineralogical composition, are thoruoughlyoughly treated, also the questions of practical interest, as the quality and other technical properties, further the problems of location and conditions for transport, conditions for quarrying and otherquestions of interest in the utilization of the various occurrences of granite. Granite: This chapter consideres first the mineralogical and chemical composition of the granite, and the various types of granite resulting from the varying composition; thereafter the most important structural types and how these are dependent on the geological appearance of the rock. Lakkolites and other froms assumed by granite masses when injected into the crust of the earth, are mentioned; some examples of beautifully formed lakkolites are also mentioned. The question of sheet structure and rift in the granite are of great importance in its utilization, and are of interest both practically and theoretically.

Navn på lokalitet: Sandås 2
(Objekt Id: 15490 611,01,00)

Lokalisering
Fylke: Oslo Kommune: Oslo (301)
Kart 1:50000: Oslo (1914-4) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 603240 m. Nord: 6648100 m.
Lengdegrad: 10.8486990 Breddegrad: 59.9573200
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Syenitt
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 29.sep.2004 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bruddet er drevet i to nivåer, hvert nivå på 1-2 m høyde. Benkningen i syenitten er 0,5-1 m.
Beliggenhet
Bruddet ligger rett nord for bebyggelsen på Sandås og bare et par hundre meter øst for nordenden av Sandås 1.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"

Navn på lokalitet: Sandås 3
(Objekt Id: 15539 611,02,00)

Lokalisering
Fylke: Oslo Kommune: Oslo (301)
Kart 1:50000: Oslo (1914-4) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 603409 m. Nord: 6648150 m.
Lengdegrad: 10.8517660 Breddegrad: 59.9577260
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Syenitt
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 30.sep.2004 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Det er drevet på en benk i syenitten i en lengde av 45 m. Bredden er 5-10 m og benkehøyden ca. 1 m. Grefsensyenitten har her en skarp rødfarge.
Beliggenhet
Bruddet ligger i blandingsskog av gran og furu nordøst for bebyggelsen på Sandås.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse