English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 301 - 612 Rødtvedt 1
(Objekt Id: 15492)
(Sist oppdatert: 16.02.2010)

Lokalisering
Fylke: Oslo Kommune: Oslo (301)
Kart 1:50000: Oslo (1914-4) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 603450 m. Nord: 6647809 m.
Lengdegrad: 10.8523120 Breddegrad: 59.9546640
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Syenitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 29.sep.2004 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bruddet er fullstendig overgrodd av skog og kratt. Avsenkningen er 5-6 m, i øst-vest retning er det ca. 20 m, og det er 30-40 m nedover til nærmeste hus hvor hagen er en del av bruddet.
Beliggenhet
Bruddet ligger sørvest for Sandås, opp mot marka nordøst for bebyggelsen på Rødtvedt.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Oxaal, John , 1916
Norsk granit
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.76;1-220 sider
Abstrakt:
This work is a report of granite and the granite industry in Norway. It contains a description of the various fields of granite and similar rocks from a scientific as well as from a technical and economical standpoint. The geological occurrence of the various rocks, their chemical and mineralogical composition, are thoruoughlyoughly treated, also the questions of practical interest, as the quality and other technical properties, further the problems of location and conditions for transport, conditions for quarrying and otherquestions of interest in the utilization of the various occurrences of granite. Granite: This chapter consideres first the mineralogical and chemical composition of the granite, and the various types of granite resulting from the varying composition; thereafter the most important structural types and how these are dependent on the geological appearance of the rock. Lakkolites and other froms assumed by granite masses when injected into the crust of the earth, are mentioned; some examples of beautifully formed lakkolites are also mentioned. The question of sheet structure and rift in the granite are of great importance in its utilization, and are of interest both practically and theoretically.

Navn på lokalitet: Rødtvedt 2
(Objekt Id: 15499 612,01,00)

Lokalisering
Fylke: Oslo Kommune: Oslo (301)
Kart 1:50000: Oslo (1914-4) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 603770 m. Nord: 6648060 m.
Lengdegrad: 10.8581640 Breddegrad: 59.9568280
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Syenitt
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 29.sep.2004 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Stort område med diameter ca. 140 m har vært et brudd. I dag er det villabebyggelse i bunnen av bruddet. Maks. 10 m avsenkning.
Beliggenhet
Dette bruddet ligger SV for Greibanen 1 og er adskilt fra dette med en smal fjellrygg.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Villabebyggelse i bruddet i dag"

Navn på lokalitet: Rødtvedt 3
(Objekt Id: 15501 612,02,00)

Lokalisering
Fylke: Oslo Kommune: Oslo (301)
Kart 1:50000: Oslo (1914-4) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 603530 m. Nord: 6647960 m.
Lengdegrad: 10.8538190 Breddegrad: 59.9559910
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Syenitt
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 29.sep.2004 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Dette bruddet er mye mindre enn Greibanen 1 og Rødtvedt 2. Det er ca. 25 m i åpningen, og avsenkninen er ca. 4 m. Syenitten har ganske tette sprekker, og benkehøyden er 0,3-0,5 m. Mellom dette bruddet og Rødtvedt 2 er det et virvar av bergarter (xenolitter og inneslutninger av kambro-silur-bergarter).
Beliggenhet
Bruddet ligger i skogen nordvest for bebyggelsen på Rødtvedt.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"


Faktaarket ble generert 27.11.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse