English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 301 - 614 Ammerud 1
(Objekt Id: 15505)
(Sist oppdatert: 16.02.2010)

Lokalisering
Fylke: Oslo Kommune: Oslo (301)
Kart 1:50000: Oslo (1914-4) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 604129 m. Nord: 6648140 m.
Lengdegrad: 10.8646460 Breddegrad: 59.9574550
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Syenitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 29.sep.2004 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Hovedbergarten er Grefsensyenitt, men den har store inneslutninger av hornfels, og det antas at det i siste del av driftstiden i tillegg til natursten har vært produsert pukk her.
Beliggenhet
Dette er et stort brudd (ca. 100 m i diameter og 10 m avsenkning) beliggende like øst for Greibanen 1og bebygd med boligblokker og rekkehus.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet sett mot vest"
Foto nr. 2 viser "Bruddet sett mot øst"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Oxaal, John , 1916
Norsk granit
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.76;1-220 sider
Abstrakt:
This work is a report of granite and the granite industry in Norway. It contains a description of the various fields of granite and similar rocks from a scientific as well as from a technical and economical standpoint. The geological occurrence of the various rocks, their chemical and mineralogical composition, are thoruoughlyoughly treated, also the questions of practical interest, as the quality and other technical properties, further the problems of location and conditions for transport, conditions for quarrying and otherquestions of interest in the utilization of the various occurrences of granite. Granite: This chapter consideres first the mineralogical and chemical composition of the granite, and the various types of granite resulting from the varying composition; thereafter the most important structural types and how these are dependent on the geological appearance of the rock. Lakkolites and other froms assumed by granite masses when injected into the crust of the earth, are mentioned; some examples of beautifully formed lakkolites are also mentioned. The question of sheet structure and rift in the granite are of great importance in its utilization, and are of interest both practically and theoretically.

Navn på lokalitet: Ammerud 2
(Objekt Id: 15516 614,01,00)

Lokalisering
Fylke: Oslo Kommune: Oslo (301)
Kart 1:50000: Oslo (1914-4) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 604369 m. Nord: 6648300 m.
Lengdegrad: 10.8690220 Breddegrad: 59.9588300
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Syenitt
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 30.sep.2004 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Store mengder stein er tatt ut. Diameter på bruddet er 50 m og avsenkningen 10-15 m. Bruddet er i dag bebygd med en større blokk som inneholder både kontorer og boliger.
Beliggenhet
Bruddet ligger ca. 200 m nord for kryss mellom riksvei 4 og tilførselsvei til Ammerud. Det ligger like vest for nevnte tilførselsvei.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bakvegg av bruddet (mot vest)"
Foto nr. 2 viser "Samme vegg som på første bilde, lenger syd."
Foto nr. 3 viser "Bruddvegg"

Navn på lokalitet: Ammerud 3
(Objekt Id: 15520 614,02,00)

Lokalisering
Fylke: Oslo Kommune: Oslo (301)
Kart 1:50000: Oslo (1914-4) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 604330 m. Nord: 6648390 m.
Lengdegrad: 10.8683520 Breddegrad: 59.9596480
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Syenitt
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 30.sep.2004 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Nok et brudd som er blitt hustomt. Her står en enebolig i dag (Lilloseterveien 16). Avsenkningen er ca. 10 m, men det vanskelig å anslå arealet.
Beliggenhet
Bruddet ligger ca. 100 m nordvest for Ammerud 2, på et 20-30 m høyere nivå i terrenget.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"

Navn på lokalitet: Ammerud 4
(Objekt Id: 15522 614,03,00)

Lokalisering
Fylke: Oslo Kommune: Oslo (301)
Kart 1:50000: Oslo (1914-4) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 604359 m. Nord: 6648659 m.
Lengdegrad: 10.8690250 Breddegrad: 59.9620630
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Syenitt
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 30.sep.2004 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Antatt størrelse er 100 m x 50 m, og avsenkningen er ca. 20 m. Området er så gjengrodd at det ikke har noen hensikt å ta bilde av bruddet.
Beliggenhet
Bruddet ligger ca. 400 m rett nord for Ammerud 2 og er bebygd med blokk.


Faktaarket ble generert 27.11.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse